ŽRTVA HVALE

Jedan od najvažnijih redaka u čitavom Pismu nalazi se u Prvoj Petrovoj poslanici. Apostol govori da je neophodno da naša vjera bude kušana: "…da se prokušanost vaše vjere – mnogo dragocjenija od zlata propadljivoga koje se u vatri kuša – nađe na hvalu i čast i slavu o objavljenju Isusa Krista" (1 Pt 1,7).

U istom odlomku, Petar nam govori s čime se možemo suočiti u takvim testiranjima vjere: "…iako se jedan čas … budete ožalostili raznim kušnjama" (1 Pt 1,6).

Grčka riječ upotrijebljena za kušnju ovdje znači "iskušavanje, ispitivanje, testiranje s poteškoćama i nevoljama". Petar govori: "Ako ste Isusov sljedbenik, onda ćete proći kroz mnoge teške nevolje i iskušenja. Oštro ćete biti kušani!"

Ovaj odlomak nam daje naslutiti što Bog govori: "Vaša mi je vjera dragocjena – dragocjenija od svega bogatstva ovoga svijeta koje će jednoga dana propasti. A u ovim posljednjim danima, kad neprijatelj šalje razne vrste zla protiv vas, želim da ostanete jaki u vjeri koja se ne da uzdrmati."

Nadalje kaže: "Ja ću vas čuvati i blagoslivljati u svakom vašem mračnom danu! Vaše je da jednostavno imate vjeru u mene. Bit ćete čuvani mojom snagom – po vjeri."

"(Vi) koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje što već stoji spremno da se objavi u posljednje vrijeme" (1 Pt 1,5).

Petar nam govori: "Gospodin može izbaviti prave štovatelje iz kušnje" (2 Pt 2,9). Grčka riječ koja se ovdje koristi za kušnju znači "dokazivanje nevolja".

Pavao piše: "Nikakva kušnja veća od ljudske snage nije vas zadesila. Bog je vjeran i neće dopustiti da budete kušani preko vaših snaga, nego će vam zajedno s kušnjom dati sretan ishod, da je možete podnijeti" (1 Kor 10,13).

Jasno, Bog nas ne želi zadržati u kušnjama. Zašto bi ga zanimalo držati nas usred kušnje i nevolje? On ne dobiva nimalo slave iz testiranje svoje djece, nego iz rezultata naših testiranja!

Samo je jedan put bijega iz naših kušnji – a to je prolaskom testa. Razmislite o tome: dok ste bili u školi, kad ste konačno prošli? Kad ste položili zadnji ispit. A ako niste prošli, ponavljali ste razred.

To je bio slučaj sa starim Izraelom kad ih je Bog doveo do Crvenog mora. Bog je testirao svoj narod, ispitivao ga, iskušavao. Doveo ih je do samog ruba uništenja; s dvije su strane bili okruženi planinama, morem na jednoj strani i s neprijateljem koji se približavao na drugoj.

Međutim, Gospodin je uveo Izraela u ovu situaciju očekujući određenu reakciju. On je htio da njegov narod spozna svoju bespomoćnost. Htio ih je čuti kako kažu: "Sjećamo se kako nas je Bog izbavio iz egipatskih pošasti. Sjećamo se kako nas je izveo iz peći nevolja dok smo proizvodili ciglu bez slame, bez odmora. Bog nas je tada izbavio i on će to ponovno učiniti! Radujmo se u njegovoj vjernosti. On je Bog i dao nam je obećanja da će nas sačuvati. On će nas zaštiti od svakog neprijatelja koji dođe protiv nas."