POBJEDA PO KRISTU

Slava Boga i zaslužnost njegova Sina uključeni su u njegova bavljenja s nama. Na taj način sve što bi eventualno moglo stajati na putu našega vječnog blagoslova riješeno je tako da nam osigura božansku slavu i daje trijumfalni odgovor na sve optužbe neprijatelja.

Je li u pitanju prijestup? On nam je oprostio sve prijestupe.
Je li u pitanju grijeh? On je na križu osudio grijeh i na taj ga način uklonio.
Je li u pitanju krivnja? Ona je na križu zbrisana krvlju.
Je li u pitanju smrt? On ju smrti oduzeo žalac i zapravo je učinio dijelom našega vlasništva.
Je li u pitanju sotona? On ga je uništio dokinuvši svu njegovu silu.
Je li u pitanju svijet? On nas je izbavio iz njega i slomio svaku sponu koja nas je povezivala s njim.

Tako je to s nama, ljubljeni čitatelji koji ste kršćani, ako smo poučeni Pismom, ako smo uzeli Boga za riječ i ako vjerujemo što kaže. A tome možemo dodati i ovo: Ako nije tako, u svojim smo grijesima, pod silom grijeha, u zahvatu sotone, podložni smrti, dio smo zla i bezbožna svijeta koji je bez Krista, izloženi neublaženom gnjevu Božjem – odmazdi vječnoga ognja.

O, da blagoslovljeni Duh otvori oči narodu Božjem i dâ im da vide svoje pravo mjesto, svoje potpuno i vječno izbavljenje u odnosu na Krista koji je umro za njih i u kojem su oni umrli te na taj način umrli sili svih svojih neprijatelja!

Izvadak iz djela J.B.Stoneya korišten u osobnoj pobožnosti Davida Wilkersona.