PRIHVAĆENOST PO KRISTU

Da bi itko uživao u sigurnom miru, mora prekinuti sa svojim ja i poslušati Riječ Božju te mirno stajati, bez ijednog pitanja, na njezinoj čistoj, dragocjenoj i vječnoj poruci. Riječ Božja se nikada ne mijenja. Ja se mijenjam, moje tijelo, moji osjećaji, moja iskustva, moje prilike, sve to neprestano se mijenja, ali Riječ Božja je ista jučer, danas i zauvijek.

Velika je i bitna stvar za svaku dušu da shvati da je Krist jedino određenje vjernikova položaja pred Bogom. To daje beskrajnu silu, slobodu i blagoslov. "Jer kakav je on, takvi smo i mi u ovom svijetu" (1 Iv 4,17). Ovo je nešto savršeno prekrasno!

Razmislimo o tome i sjetimo se jadnog i bijednog sluge grijeha koji je pun krivnje; roba sotone i pristaše svijeta koji je izvrgnut vječnom paklu! Upravo takvoga podiže suverena milost, potpuno ga izbavlja iz sotonina zahvata, iz vlasti grijeha, iz sile ovoga sadašnjeg zla; upravo njemu je oprošteno, opran je, opravdan i približen Bogu; prihvaćen je u Kristu te savršeno i zauvijek izjednačen s njim tako da Duh Sveti može reći: "Kakav je Krist, takav je i on u ovom svijetu!"

Sve to izgleda predobro da bi bilo istinito. I sasvim sigurno, tako je dobro za nas da to trebamo uzeti. Neka je blagoslovljen svemilosni Bog i neka je blagoslovljen Krist Božji, i njemu je to tako dobro da to daje! Bog daje kao što daje. On će biti Bog usprkos naše nedostojnosti i sotonina otpora. On će raditi na način dostojan njega i dostojan Sina njegove ljubavi.

Izvadak iz djela J.B.Stoneya korišten u osobnoj pobožnosti Davida Wilkersona.