SVJEDOČANSTVO DUHA!

"Duh je onaj koji ovo svjedoči, jer je Duh istina" (1 Iv 5,6).

Postoje trenuci kad mi unutarnje svjedočanstvo Duha Svetoga ne dopušta šutjeti. Duh se podiže u meni i moram govoriti.

Duh Sveti boravi u nama da nam otkrije što je istina, a što laž. On govori tihim glasom duboko u srcu. Mnogi od naših svetih praočeva vjerovali su u ovo djelovanje Duha u vjernicima. I mnogo su propovijedali o tom svjedočanstvu. Ali ja ovu istinu više ne čujem propovijedati. Zapravo, o svjedočanstvu Duha u većini se crkava više ne čuje!

Vjernicima je potrebno svjedočanstvo Duha kao nikada ranije. I sve ćemo više to trebati kako se primiče Dan Gospodnji! Sotona je drsko došao kao anđeo svjetla da prevari, ako je moguće, i same izabrane Božje. Njegova će pokvarena zavođenja bujati: lažne nauke, lažni učitelji, lažna evanđelja.

Unutarnje svjedočanstvo Duha djeluje na "principu mira". Mir Božji je najveća star koju možete imati. A kad je vaš mir uznemiren, možete biti sigurni da vam govori Duh Sveti! Kad je uznemirenost u vašem duhu – drhtanje i nemir duboko u vama – Bog vam govori da je nešto lažno. Osjećat ćete njegovu zbunjenost – žalost i ljutnju!

"I neka u vašim srcima vlada mir Kristov" (Kol 3,15). Svaki skriven, nepokajan grijeh otet će vjerniku njegov dragocjeni mir! Njegovo srce mučit će krivnja, osuda i strah i Duh će mu govoriti samo tri riječi: "Pokaj se! Bježi!"

Da, Duh će vam govoriti da vas ispravi; bavit će se vama u vezi s grijehom, pravednošću i sudom. Ali kad vam treba dati vodstvo, to je tihi glasić koji vam govori što da radite i kamo da idete. On ne djeluje u nečistoj posudi!

Ako ustrajete u grijehu – ako ga ne priznate i ne pozabavite se s njim – vaše srce hranit će vas postojanim dotokom laži. Čut ćete učenja koja će vas tješiti u vašem grijehu te ćete misliti: "Moj grijeh ne može biti tako loš. Ne osjećam osvjedočenje." Ali bit ćete potpuno odvedeni u zabludu.

Izaija govori o ljudima koji su dolazili tvrdeći da žele istinski savjet Božji. Govorili su: "Neka pohiti, neka poteče s djelom svojim da bismo ga vidjeli, neka se približi i završi naum Sveca Izraelova da bismo znali" (Iz 5,19).

Ali ti ljudi bili su prevareni u svojim srcima i na kraju su krivo protumačili sav savjet. Grijeh je iskrivio njihov sud! Kao rezultat toga, nisu bili u stanju razabrati zlo. Stvari koje su bile svete i čiste, nazivali su nepravednima. Izaija je rekao za njih: "Jao onima koji zlo dobrom nazivaju, a dobro zlom, koji od tame svjetlost prave, a od svjetlosti tamu, koji gorko slatkim čine, a slatko gorkim" (Iz 5,10).