STVARAN KRŠĆANSKI AUTORITET

Većina od nas izjednačuje silu s nečim vidljivim, tjelesnim, nečim što će uzdrmati zemlju. Ali to nije istina za duhovni autoritet. Petar kaže da Bog povjerava duhovni autoritet "skrivenu čovjeku srca, neprolazne ljepote, blaga i smirena duha" (1 Pt 3,4).

Grčka riječ koju Petar upotrebljava za blago znači i krotko. A riječ upotrijebljena za smirenost znači biti siguran, neuznemiren. Petar govori o srcu koje je uvijek smireno u svom položaju u Kristu. Takvo srce posjeduje stvaran duhovni autoritet.

Svakako, to izaziva sve sekularne filozofije u vezi sa silom i autoritetom. Svijet nam govori: "Dokaži se! Upotrijebi silu kroz zastrašivanje. Stvori kontakt očima, upotrijebi jezik tijela, obori druge očima. Stavi svoje vlastite potrebe prvima." Vidite, taj stav odražava se na albumima današnjih glazbenih skupina. Članovi skupina mrko gledaju i prijete: "Ne smetaj mi." Oni izjednačuju takav svoj stav s autoritetom.

Naš stav kao vjernika potpuno je drukčiji. Mi idemo za silom i autoritetom samo iz jedne svrhe – da sotonu natjeramo u bijeg. Mi želimo biti u stanju dići se protiv njegovih napada na naše živote, crkve, obitelji. I moramo priznati da bez duha krotkosti i smirenosti u našem skrivenom čovjeku nemamo stvarnu silu.

David piše: "Tvoja me desnica drži, tvoja me brižljivost uzvisi" (Ps 18,36). Izraz "uzvisiti" ovdje znači "obilno povećati moje milosrđe za druge". David izjavljuje: "Gospodine, tvoja brižljivost prema meni povećala je moju sposobnost za milosrđe."

Razmislite što David ovdje govori. Ovaj kralj sumnjao je u Božju vjernost za Izraela. Izvršio je preljub i zatim ubio čovjeka da bi prikrio svoj vlastiti grijeh. Međutim, Gospodin mu je pokazao neopisivo milosrđe i opraštanje.

David je bio svladan brižljivošću i dobrotom koju je Bog imao prema njemu tijekom njegova strašnog razdoblja. I sad je rekao: "Gospodin je bio tako nježan u bavljenju sa mnom. Kako mogu ikada biti težak prema nekome tko prolazi kroz ono što sam ja pretrpio? Božja milost prema meni proširila je moje srce tako da sad ja želim pokazati nježnost prema drugima – mojoj ženi, djeci, svakome."