POSTIZANJE DUHOVNOG AUTORITETA

Kad su učenici bili bespomoćni protiv neprijatelja, Isus im je rekao da sila nad sotonom dolazi jedino kroz molitvu i post. Zašto je to tako? Vjerujem da je to tako jer Gospodin želi vrijeme da radi na našem unutarnjem čovjeku. On želi da naše srce bude potpuno usklađeno s njim. Mi jednostavno ne možemo postići nikakav autoritet bez stalnog zajedništva s njim.

Kako možemo očekivati da sotona bude istjeran iz naših crkava, domova, djece u problemu, ako ne molimo? Kako mogu roditelji očekivati da im Bog da duhovnu silu kad raspravljaju, prepiru se i ogovaraju pred svojom djecom? Kako mogu očekivati da će imati duhovni autoritet kad izlaze i piju, a onda pobjesne kad saznaju da im djeca puše travu?

Isus je mogao hrabro reći: "Približuje se knez ovoga svijet. On protiv mene ne može ništa" (Iv 14,30). Ako vi to ne možete reći, ostat ćete nemoćni. Sotona će bjesnjeti kroz vašu kuću.

Petar nam daje ključ za duhovni autoritet kad piše: "Jednako, vi žene, budite pokorne svojim muževima, da i oni koji možda ne vjeruju Riječi budu pridobiveni bez riječi ponašanjem vas žena" (1 Pt 3,1). Riječ za ponašanje ovdje označava stil života. Vjerujem da Petar govori o Kristovoj zaručnici. A njezina slika je ovdje žena koja posjeduje pravi duhovni autoritet.

Ta žena pokorava se svome mužu jer Biblija tako zapovijeda. A kako dopušta da bude vođena Riječju Božjom, njezin "skriven čovjek" suobličava se s Njegovim božanskim likom. Petar kaže da takva žena ne treba koriti, vikati ili propovijedati svome mužu. Bit će u stanju zadobiti ga za Krista bez ijedne izgovorene riječi. Kako? Njezino svjedočanstvo je tihi govor i snaga njezina pobožnog života.

Muž ove žene može biti težak i teško podnošljiv. Možda ona mora s vremena na vrijeme pregristi jezik. Ali s obzirom da je pokorna – Riječi Božjoj, a zauzvrat i svome mužu – stječe duhovni autoritet iz dana u dan. U njoj se oslobađa velika sila koja povećava njezin autoritet nad neprijateljevom utvrdom koja je na njezinu mužu.