BOG JE VJERAN SVOJOJ DJECI

Moramo biti potpuno svjesni neprijateljevih zamisli i metoda. Najsnažnije oružje u sotoninu arsenalu je žestoka laž – od vodećeg lašca! Što je najveća laž? Da Bog nije vjeran svome narodu.
Upravo kao što je činio i kroz povijest, sotona želi napasti naš dom, brak, djecu, zdravlje, posao i karijeru, samo naše vjerovanje u Gospodina. Isus je rekao Petru: "Sotona je dobio dopuštenje da vas može rešetati kao pšenicu" (Lk 22,31).
Možda se pitate: "Koliko točno to može biti loše za vjernika? Što Bog dopušta kad daje dopuštenje da budemo rešetani?" Upućujem vas u Hebrejima 11 gdje čitamo o mnoštvu kušnji koje su podnijeli mučenici i heroji vjere. Pismo kaže za njih da su "postigli pohvalno svjedočanstvo zahvaljujući vjeri" (vidi Heb 11,39).
Istu vrstu trpljenja i nevolja koje su podnijeli ti rani vjernici podnose i vjernici širom svijeta danas. Kršćani na Srednjem istoku teško su ugroženi radi svoje vjere i mnogi moraju bježati spašavajući svoje živote, napuštajući svoje domove, poslove i crkve. Mnogi su ubijeni, a oni koji prežive i dalje propovijedaju evanđelje u stranim nacijama kamo su protjerivani zbog rata. Kroz sve to, otkrili su da je Bog vjeran svojoj djeci.