ZADOBIVANJE POZORNOSTI IZGUBLJENE GENERACIJE

Dok je bio s učenicima uoči svoga raspeća, Isus ih je upozorio: "Neke od vas će odbaciti, neke zatvoriti, neki će biti ubijeni. I svi ćete biti progonjeni" (vidi Iv 16,2). Kakva poruka za početak!
Međutim, u isto vrijeme Isus im daje riječ upute kako dosegnuti onu generaciju nakon što on ode. Ova uputa nije imala ništa s metodama evangeliziranja. Isus je već rekao učenicima da trebaju poći u sav svijet i propovijedati evanđelje i bilo je jasno da će im za to trebati sila Duha Svetoga.
Isus im je jasno rekao: "Ako poslušate ovu novu zapovijed, svi će ljudi znati tko ste. I znat će točno gdje stojite. Mogu vas mrziti, nazivati fanaticima i izbacivati iz svojih sinagoga, ali znat će da ste moji."
Evo što je Isus rekao svojim učenicima: "Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga" (Iv 13,34). To nije opcija; to je Isusova zapovijed. I upravo tu treba započeti svaki evangelizacijski trud.
Vidite, Pismo je jasno da trebamo hraniti siromašne i crkva će uvijek to vjerno činiti. Moramo činiti mnoga dobra djela kroz koja neustrašivo propovijedamo Krista. Ali da bismo probili "gustu tamu", moramo se držati ove nove Isusove zapovijedi. Krist objašnjava: "Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici" (Iv 13,35).
Prema Isusu, jedino ta specifična ljubav – ljubav za druge vjernike – steći će pozornost izgubljene generacije. To je ista vrsta požrtvovne ljubav, ljubavi koja se odriče sama sebe, koju je Isus pokazao svakome od nas. A takva ljubav za našu rodbinu po Kristu ne može se postići samo riječju, nego mora biti i u djelu.