U NAMA JE KRIST

Put prema nadi je put trpljenja, žalosti i boli. Kako god ste pobožni, brižni i dobri, ako je Krist u vama, postat ćete dionik njegovih trpljenja.
"Naprotiv, radujte se što ste dionici u Kristovim patnjama" (1 Pt 4,13). Petar nam jasno kaže: "Radujte se u svojim patnjama." I Pavao kaže nešto slično: "Radujmo se u nadi slave Božje" (Rim 5,2).
Radovati se u trpljenju? Ovo je jedna od onih tvrdih riječi Pisma, zapravo jedna od najtvrđih. Međutim, Pavao ide čak dalje: "Ali ne samo to nego se ponosimo i nevoljama" (Rim 5,3). Pavao ovdje ne govori o uzvikivanju ili klicanju koje trebamo činiti usprkos našoj kušnji. Naprotiv, ono o čemu on govori je jednostavno biti u stanju vidjeti Isusa u našoj kušnji. Usprkos našim vrlo stvarnim ljudskim strahovima, usprkos situacije koja se čini krajnje beznadna, još uvijek možemo reći: "Bog će osigurati put."
Neki kršćani možda tvrde: "Put nade jednostavno je ovo: moja nada počiva u 'Krist u vama, nada slave'" (Kol 1,27). Vrlo istinito. Ali ako je Krist u nama, on će nas voditi putem koji Pavao opisuje. Vidite, Duh Sveti želi da naša nada bude više od teološke fraze. Ona mora biti nada, pouzdanje koje je postojano, sa sigurnim temeljem pod sobom. Ukratko, naša nada treba biti: "'Krist u nama' radi u nama."