VIDJETI I UPOZNATI BOŽJU LJUBAV

Tragično, ali vjerski svijet stoljećima je podijeljen. Generacijama unatrag strašne su podjele gurale kršćane jedne protiv drugih. Brat je išao protiv brata, sestra protiv sestre te su čitave denominacije bile razorene.
Istina je da ja iskreno ljubim svoga brata jedino ako mogu zajedno s njim stajati u štovanju Isusa. Znam da uistinu ljubim svoga brata ako mogu s pouzdanjem stajati pred Kristovim prijestoljem znajući da nemam ništa u srcu protiv njega. I znam da uistinu ljubim svoga brata ako imam istu ljubav za njega koju je Isus pokazao meni.
Dakle, kako mi uistinu ljubimo jedan drugoga kao što nas ljubi Krist?
To se događa kad opraštamo onima koji su nas povrijedili, upravo kao što je Krist nama oprostio.
To se događa kad posežemo za otpadnicima, čineći sve u svojoj moći da ih obnovimo.
To se događa kad druge cijenimo više od sebe.
Dragi sveti, vruće vas danas molim: odložite su gorčinu, borbe i nepoštovanje. Ne sprečavajte blagoslov Božji u svom životu i domu. Poslušajte njegovu novu zapovijed i sjetite se njegove Riječi: "Po tome će svi znati da ste moji – ako ljubite jedan drugoga" (vidi Iv 13,35). Izgubljeni će vidjeti i upoznati Božju ljubav kroz njegove poslušne, radosne i požrtvovne ljude – crkvu. Amen!
"Ne činite ništa iz sebičnosti ili tašte slave, nego u poniznosti smatrajte jedan drugoga većim od sebe" (Fil 2,3).