JEDINO ISUS DAJE ŽIVOT

Bog to i misli kad kaže: "Plaća je grijeha smrt" (Rim 6,23).
Kroz 8. poglavlje Rimljanima, Pavao ističe uništavajuću stvarnost grijeha. On izjavljuje: "Ako živite po tijelu, umrijet ćete. Ako vas tjera požuda, ako živite jedino po osjećajima, to vodi u smrt. Tijelo je mrtvo zbog grijeha."
Ukratko, smrt znači ne imati život. A jedino Isus daje život, izjavljujući: "Ja sam uskrsnuće i život" (Iv 11,25).
S obzirom da nevjernicima nedostaje život, sve za čime teže vodi u smrt. To je razlog zašto se mnogi okreću alkoholu i "rekreacionim" drogama. Nadrogirati se za njih nije više samo tulumariti; naprotiv, to je pokušaj da otupe bol stvorenu grijehom, bol uzrokovanu stvarnom prazninom.
"Zamračeni u svom razumu, otuđeni od Božjeg života zbog neznanja koje u njima vlada i zbog okorjelosti njihova srca, oni su se, izgubivši svaki ćudoredni osjećaj, predali raspuštenosti da sa svom pohlepom čine nečistoću svake vrste" (Ef 4,18-19).
Kakvo užasno stanje opisuje Pavao! On kaže: "Takvi su ljudi tako predani svijetu požude da su izgubili svaki ćudoredan osjećaj." Ukratko, otupjeli su za svaki osjećaj Boga ili života. U svome milosrđu, Gospodin poseže za svakom otupjelom dušom.
Pavao razlikuje stanje onih u Kristovu tijelu: "A vi niste naučili takvog Krista, samo ako ste ga čuli i u njemu (stojeći) podučeni kako je u Isusu istina. – (Velim i zaklinjem) da sa sebe skinete i odložite staroga čovjeka koji pripada prijašnjem načinu života, čovjeku koji u varavim požudama ide u propast, te da se iz dana u dan obnavljate duhom u kojem mislite" (Ef 4,20-23).
Pavao svoju poruku čini jasnom: "Možete biti podignuti iz mrtvih. Možete biti promijenjeni. Možete ući u novi život." Kakva nada!