ON JE VJERAN IZBAVITI

Jednom prilikom Pavao je propovijedao u Efezu, gradu koji je štovao božicu Artemidu. Srebrnari u Efezu obogaćivali su se prodajući male kipiće te božice. Ali kad se na sceni pojavio Pavao, propovijedao je: "Vaš bog je lažan. Samo je jedan pravi Bog. Njegov je Sin živio i umro kako bi oni koji su mrtvi u grijehu mogli živjeti."
Razbjesnjeli, srebrnari su shvatili da je na kocki njihova zarada te su raspirili svjetinu da uhvate Pavla, s namjerom da ga ubiju (vidi Dj 19,24-31).
Pavao je bio uvjeren da će umrijeti, tako da je na samom rubu smrti priznao: "… nevolja … nas je opteretila preko svake mjere – iznad naše snage – tako da smo izgubili nadu u život" (2 Kor 1,8). I dodaje objašnjavajući: "Čak smo u sebi smatrali sigurnom smrtnu osudu, ali to bijaše da se ne bismo uzdali sami u se, nego u Boga koji uskrisuje mrtve" (2 Kor 1,9).
Recite mi, jeste li ikada bili tako nisko kao Pavao, u tako nemogućoj situaciji? Jeste li ikada ostali potpuno bez snage, tako duboko na dnu da ste čak izgubili nadu u život? Kad je Pavao rekao: "Izgubio sam nadu u život", rekao je da se suočio sa smrtnom osudom: "Čak smo u sebi smatrali sigurnom smrtnu osudu."
Ali na scenu je došao Bog i izbavio ga. Doživjevši čudo, pisao je crkvi u Efezu: "Bio sam podignut iz mrtvih. Gospodin me izvadio iz groba. Gledao sam paklu u lice, ali Bog me uskrsnuo!"
U biti Pavao svjedoči: "Gospodin me izbavio iz velike smrti – on me i dalje izbavlja – i vjerno će me izbavljati i u budućnosti."