NEKA VAS NIŠTA NE ZADRŽI - Carter Conlon

Kad odaberete ići s Bogom, sve što je jednom imalo silu da vas zadrži mora vas pustiti. To je dobra vijest! "Tada odgovore Laban i Betuel: 'Od Jahve to dolazi; mi tu ne možemo reći ni da ni ne. Rebeka je, eto, pred tobom: uzmi je pa idi, neka bude ženom sinu tvoga gospodara, kako je Jahve rekao" (Post 24,50-51).
Laban i Betuel predstavljaju bivše autoritete u Rebekinu životu koji su je zadržavali. Međutim, sve što su oni sad mogli reći bilo je: "Mi ne možemo reći ni ovako ni onako jer to dolazi od Gospodina." Drugim riječima, ne postoji sila pakla, ni prošlo iskustvo, ni riječi koje su izgovorene nad vašim životom, ništa što bi vas moglo zaustaviti da budete sve ono u što vas je Bog pozvao da budete u Kristu! Svaka zatvorska vrata moraju se otvoriti; svaki okov mora vas pustiti. Sve što vi morate učiniti je da se dignete i poslušate glas Božji.
Obećavam vam jednu stvar: Kad odaberete živjeti za Boga, imat ćete nevjerojatan život! Da, kad ga odlučite potpuno slijediti, postojat će teški dani. Međutim, kad dospijete do kraja svoga putovanja, shvatit ćete da ne biste zamijenili ni jedan dan, jer ste donijeli slavu Kristovu imenu.
Svakako, upravo kao Rebeka, svatko od nas mora donijeti odluku da će u potpunosti slijediti Krista. To je osobni odabir da ćemo hodati u čistoći, biti na raspolaganju za potrebe drugih, upoznati Očevu velikodušnost i biti u stanju reći drugima o tome. I tako vas danas poslanik koji stoji pred vama, Duh Sveti, pita: "Hoćeš li biti zaručnica koja je prikladna za Sina moga Gospodara?"
Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001.