ŽELITE LI BITI SPREMNI?

Petar je svakako bio pobožan čovjek i kroz njega nam Duh Sveti pokazuje točno što Bog kaže o tome kako da se suočimo s ovim posljednjim danima. On nam vrlo jasno kaže: "Evo tu je vaša najvažnija priprema: pripremite svoje srce. Ako se ta stvar nije riješila, sve druge pripreme su uzaludne. Ostanite na koljenima. A iznad svega, prakticirajte neprestano milosrđe i ljubav prema svojoj braći i sestrama. Opraštajte i pokrivajte njihove grijehe."
POKRIVANJE GRIJEHA DRUGIH
Zapovjeđeno nam je da "pokrivamo" grijehe koji su počinjeni protiv nas – što znači, ne smijemo razotkrivati grijehe drugih.
"Ljubav će pokriti mnoštvo grijeha" (1 Pt 4,8).
Tko vas je uvrijedio ili povrijedio? Tko je širio ogovaranja o vama? Prema Isusu, ako niste oprostili i pokrili taj grijeh, vi ste poput čovjeka kojemu je bio oprošten velik dug, ali je on kasnije davio čovjeka koji mu je dugovao nekoliko dolara.
"Služite jedan drugoga – svaki milošću kakvu je primio – kao dobri upravitelji mnogovrsne Božje milosti" (1 Pt 4,10).
ISPUNJENI RADOŠĆU TIJEKOM NEMIRA
Istina je to da je Petrova poruka ovdje u vezi s budućnošću Crkve Isusa Krista. Vidite, Bog priprema svoju Crkvu za izliće svoga Duha posljednjih dana. Prema prorocima, Duh Sveti će doći na zemlju u velikom valu, ispunjavajući narod Božji s radošću dok će svijet biti u potresanju. Međutim, to se neće dogoditi gdje ljudi zadrže zamjeranja i ne riješe uvrede.
PITANJE: Želite li biti spremni za ono što dolazi? Želite li biti potpuno pripremljeni kad se sve stvari uzdrmaju?
ODGOVOR: Onda se pobrinite da nemate ništa u srcu što sprečava rijeku Duha Božjega.
Nešto divno je pred nama, zbog toga se pobrinite da ne ostanete bez toga!