SLOBODA I OBILAN ŽIVOT

Bog ne može odgovoriti na molitvu gdje nema vjere. I sotona neće pobjeći gdje su strah i nevjera. Činjenica je da smo propustili uzeti od našega Boga danu vlast nad đavlom i njegovim demonskim carstvom.
Božja Riječ nam govori da neprijatelj nije u kontroli. Mi imamo vlast nad njim!
"Oduprite se đavlu, pa će pobjeći od vas" (Jak 4,7).
Međutim, mnogi su bez otpora dopustili sotoni da silovito prijeti njihovoj vjeri. Ako to opisuje vas, Malahija vam nudi divnu riječ: "Izlazit ćete poskakujući kao telad puštena iz štale" (vidi Mal 3,20).
Kakva zanimljiva i nevjerojatna riječ narodu Božjem u ovim posljednjim danima. Malahija zamišlja vjernike kao telad u štali. Hebrejska riječ za štalu ovdje znači "vezan", "hodajući u krug".
BUČNA, NESTAŠNA TELAD
Jeste li ikada vidjeli živahnu telad zatvorenu u štali? Ona trči u krugu, ritajući se i stvarajući mnogo buke. Dobivate li sliku koju nam Malahija ovdje daje? Sotona je uspio zatvoriti mnoštvo vjernika u male štale. On ih drži isključene od Kristove zelene paše, od njegove hladne, svježe vode.
Dragi sveti, potičem vas, nemojte još jedan dan biti zadovoljni sa stvarima kakve jesu. Vaše oslobođenje mora doći po vjeri i Gospodin daje svoga Duha Svetoga onima koji ga traže. Kad Bog obećava: "Izlazit ćete poskakujući kao telad puštena iz štale", on misli na više od samog puštanja iz onoga gdje smo zatvoreni. Kad on otvori vrata naše štale, izaći ćemo iz nje poskakujući od radosti. Više nećemo imati oblak tame koji visi nad nama, nego ćemo biti pušteni u život nade, slobode i bogatog života.