SLAVA POSLJEDNJEG DOMA

Đavao zna što je zapisano u Riječi Božjoj i odlučio je spriječiti veliku žetvu za koju zna da dolazi. On je pustio žestok napad na crkvu, koristeći svako moguće oružje da ukloni mir naroda Božjeg.
Tama i strah koji lebde nad svakom nacijom ostavili su ljude da se osjećaju bespomoćni. U Americi su sudovi donijeli zakone koji se diče perverzijama, sve protiv volje naroda. Rezultat je beznadnost i stres, slabljenje duha i čak izazivanje fizičke bolesti.
DEGRADIRANJE GRIJEHA
U domu Božjem grijeh je degradiran, a pakao neprihvaćen. Čitave se denominacije cijepaju radi pitanja istospolnih brakova. U međuvremenu, evanđeoski kršćani – oni koji bi trebali nositi baklju Riječi Božje – stavljaju svoju snagu u pokrete koji nisu usredotočeni na Krista.
U Hagajevo vrijeme Izraelci su bili obeshrabreni nad novim hramom koji su gradili. Njihovo djelo činilo se tako beznačajno u usporedbi s veličanstvenošću ranijeg hrama. Dok su se prisjećali svih prošlih Božjih slava, plakali su od očaja nad skromnim domom pred sobom. Hagaj je pitao ljude: "Ima li još koga među vama koji vidje ovaj Dom u njegovoj staroj slavi? A kakva ga sada vi vidite?  Prema onome, nije li to ko ništa u vašim očima?" (Hag 2,3).
NE USPOREĐUJTE
Ljubljeni, isto pitanje vrijedi i za nas danas. Možda se prisjećate velikih probuđenja prošlosti, gdje je Duh snažno padao i mnogi su se spasili. Recite mi, vidite li život crkve danas kao ništa u usporedbi s onim prošlim vremenima?
Kažem vam, riječ koju je Bog dao Hagaju za svoju crkvu vrijedi i za nas danas: "… duh moj posred vas ostaje … Slava ovoga drugog Doma bit će veća nego prvoga – riječ je Jahve nad Vojskama. I na ovom ću mjestu dati mir" (Hag 2,5.9).