ODSAD - Gary Wilkerson

"Anđeo joj reče: 'Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga. Evo, ti ćeš začeti i roditi Sina komu ćeš nadjenuti ime Isus" (Lk 1,30-31).
Božja naklonost doslovce je prouzročila iscrpnu promjenu u Marijinu životu – zaokret za 180 stupnjeva. Prema Bibliji, ona je začela. Kad je Božja naklonost na vašem životu, on ne kaže samo: "Stvari će se riješiti, samo nastoj imati sretne misli." Ne, Bog mijenja vaš svijet; on okreće stvari naglavce.
ROĐENJE NEČEGA NOVOG
Marija je začela! Kad primite Božju naklonost, on će uzrokovati začeće, rođenje nečega novog u vašem životu. U vašem su životu potrebe, vapaj u vašoj duši. A kad dođete Bogu i primite njegovu naklonost, na vas će se izliti blagoslovi i vaš život bit će promijenjen.
Marija je to razumjela i zapjevala je:
"Slavi duša moja Gospodina;
duh moj kliče od radosti u Bogu Spasitelju mome,
jer milostivo pogleda na neznatnu službenicu svoju.
Gle! Odsad će me blaženom zvati svi naraštaji" 
(Lk 1,46-48).
STVARI ĆE BITI DRUKČIJE
Volim ovaj izraz "odsad". Odsad će nešto biti drukčije – i želim da se držiš toga. Želim da danas prihvatiš tu istinu u svojoj duši, u svom duhu i u svom umu.
"Odsad" će se u tebi događati promjena. Prijeći ćeš od življenja za svoje vlastite želje u život koji je apsolutno predan Njemu, shvaćajući da ništa ne možeš učiniti u svom vlastitom ponosu. Odluči da ćeš se uzdati u Isusa i to Isusa samog.