VATRA OČIŠĆIVAČA

Starozavjetni proroci unaprijed su predskazali da će narod Božji ući u vatru očišćivača. "I tu ću trećinu provesti kroz oganj, i pročistit ću ih kao što se pročišćava srebro i iskušat ih kao što se iskušava zlato" (Zah 13,9).

"Jer on je kao oganj ljevačev i kao lužina bjeliočeva. I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava. Očistit će sinove Levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro, da prinose Jahvi žrtvu u pravednosti" (Mal 3,2-3).

Bog je rekao Jeremiji: "Nije li riječ moja poput vatre?" (Jer 23,29). A Jeremija je rekao: "Njegova mi riječ u srcu bijaše kao oganj usplamtjeli, zatvoren u kostima mojim" (Jer 20,9). Bog još jednom šalje goruću, očišćavajuću Riječ, vruću kao ugljevlje na njegovu oltaru! On povećava temperaturu. Vidjet ćete to sve više i više dok Gospodin šalje svete proroke koji su očišćeni poslanici. "Jer evo dan dolazi poput peći užaren" (Mal 3,19).

Kad god je srebro ili zlato čišćeno vatrom, sva nečistoća, primjese, lakši metali, prljavština, male mrlje i otpaci izlaze na površinu. Kad vas Bog drži u tom procesu čišćenja i sjedite pod njegovom užarenom Riječi, sotona vas obilazi. Kad je nečistoća iznijeta na površinu i skriveno kvarenje odvojeno od vatre, đavao kaže: "Pogledaj u lonac i reci mi što vidiš. Prljavštinu i nečistoću svake vrste. Što vrućija poruka – više prljavštine. Pogledaj se, očišćivačev lonac prljavštine i pokvarenosti! Nikada nećeš uspjeti! Godinama slušaš Riječ i sve što imaš je prljavština!"

Odgovorite mu: "Đavle, vidiš li Onoga koji sjedi uz mene? To je moj Gospodar, moj Očišćivač. On hladi plamenove i on je taj koji me stavio u tu vatru. I, đavle, ova prljavština je samo na površini! Ispod je čitav ovaj lonac ispunjen zlatom! Gospodin nas priprema. Vidi onu stvar u njegovoj ruci? To je cjedilo i kad bude spreman, obrat će površinu lonca i nastaviti obirati dok jednoga dana ne pogleda tamo i nasmiješi se jer će vidjeti svoje vlastito lice kako se odražava ravno tamo u meni!"