OPRANI NJEGOVOM RIJEČI

Mnogi kršćani danas žele pokrivalo krvi za grijeh, ali ne i čišćenje! Obred starozavjetnog šatora nudi jasan primjer te vrste hodanja s Bogom koji bi kršćani trebali imati.

Šator je imao vanjsko predvorje gdje su se ubijale žrtvene životinje. To je osiguravalo pokrivalo krvi za grijeh. Ali i izvana je bio umivaonik gdje se vršilo čišćenje. Nijedan svećenik nije mogao ući u Svetinju nad svetinjama i razgovarati s Bogom licem u lice a da se najprije nije očistio.

Neki kršćani vjeruju da mogu mimoići umivaonik koji stoji za nas da se operemo vodom Riječi. Oni vjeruju da mogu upasti na sveto mjesto s grijehom svuda po sebi i grešnim navikama duboko ugrađenim u svoje srce. Jednostavno ulaze i hvališu se: "Pravednik sam Božji u Kristu."

Savršeno srce traži više od sigurnosti ili pokrivanja grijeha! Ono traži da bude u njegovoj nazočnosti kako bi imalo komunikaciju! Komunikacija je razgovor s Gospodinom, sudjelovanje u divnom zajedništvu, traženje njegova lica. Zbog toga i ulazite u Svetinju nad svetinjama! To ide ovim redom: pokrivanje, čišćenje, predanje, zajedništvo.

Mnogi vjernici, međutim, ne žele ništa više od pokrivanja – brzu kartu za slavu! Bez boli, bez križa, bez čišćenja! Oni viču: "Ja sam pod krvi. Siguran sam!"

No oni citiraju samo pola retka: "I krv nas njegova Sina, Isusa, čisti od svakoga grijeha" (1 Iv 1,7). Pročitajte cijeli redak: "Ako tvrdimo da smo u zajedništvu s njim, a živimo u tami, lažemo i ne postupamo prema istini. Ali ako u svjetlu živimo, kao što je on u svjetlu … krv nas njegova Sina, Isusa, čisti od svakoga grijeha" (1 Iv 1,6-7). Isus je rekao: "Vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam rekao" (Iv 15,3).

Čujemo propovijedanje koje kaže: "Ne trebate biti istraživani. Svi vaši grijesi su pod krvi! Sve to kopanje i traženje grijeha dovodi samo do osude i krivnje." U Otkrivenju 2,23 Isus kaže: "Tako će sve crkve znati da sam ja onaj koji ispitujem (umove) i srca. I svakomu ću od vas platiti prema vašim djelima." Ljubljeni, on je govorio crkvi!