SRCE KOJE SE DA ISPITATI

Jednom tijekom dugačke vožnje od farme Teen Challenge u Pensylvaniji do grada New Yorka, Gospodin je progovorio mom nutarnjem čovjeku: "Postoji nešto kao savršeno srce. Želim ti pokazati što je to da bi to mogao tražiti." U ono vrijeme, Bog je otkrio mom duhu da Krist predaje samoga sebe onima koji hodaju pred njim savršena srca, srca koje odgovara.

"Jahve ispituje sva srca" (1 Ljet 28,9). Savršeno srce vapi s Davidom: "Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj … pogledaj, ne idem li putem pogubnim" (Ps 139,23-24).

Bog je rekao i Jeremiji: "Ja, Jahve, istražujem srca" (Jer 17,10). Hebrejsko značenje za ovaj izraz je: "Ja ispitujem duboko." Pismo kaže: "Jer Duh sve ispituje, čak i dubine Božje" (1 Kor 2,10).

U Otkrivenju 2,24 Isus govori o "sotoninim dubokim tajnama", silasku u veliku dubinu grijeha. Rekao je da zlo silazi duboko u dušu; da ima korijenje koje silazi u pakao. David je rekao za zle: "I nutrina i srce čovjekovo bezdan su duboki" (Ps 64,6). "Bludnica je jama duboka" (Izr 23,27).

Ovi odlomci sveta su upozorenja: "Ne shvaćate kako duboko ova povezanost sa zlom utječe na vas! Ona vas vodi dolje u dubine samog sotone, dubine koje su tajanstvene, bez dna, duboke. Taj put vodi u pakao."

U ovim posljednjim danima, grijeh je postao složen, prepreden, sjetilan i istančaniji. On dolazi prikriveno kao umjetnost, kultura i obrazovanje. Vjerujem da su to sad nove dubine grijeha. Poprimio je snažnije, dublje korijene. Naša djeca suočena su s dubinama grijeha koje mi nikada nismo činili i nikada nećemo! "Teško onima koji se od Jahve kriju da bi svoje sakrili namjere, i koji u mraku djeluju" (Iz 29,15). Savršeno srce želi da dođe Duh Sveti i istraži dubine unutarnjeg čovjeka, da osvijetli sve skrivene dijelove, da istraži, iskopa i izloži sve što nije slično Kristu.