NE ZAGLAVITE U BABILONU!

Babilon pada! Taj trgovački svijet pohlepe i egoizma se urušava. "Izađite iz njega, moj narode, da ne postanete sudionicima njegovih grijeha i da ne dijelite njegovih zala" (Otk 18,4).

Babilon smo tako spiritualizirali da smo promašili jednostavnu osnovnu istinu. O njemu se govori u Otkrivenju 18 i on uključuje "pretjeranu raskoš" i "obogaćenje trgovaca" (vidi Otk 18,3).

Ništa nije pogrešno u tome da se trgovci bogate. Ali Babilon predstavlja duh pohlepe – duh tako snažan i zao i takva nagona da kaže: "Ljudi ne računaju. Sve što se računa konačna je stavka u bilanci!"

Onoga dana užasa, trgovci će plakati, ne za mnogima koji će nestati u holokaustu, nego što je nestao njihov stroj za novac. Wall Street nazvan je "glavnim gradom pohlepe" ove nacije, ali taj duh nije ograničen na tu lokaciju. On preuzima društvo općenito – čak i Crkvu!

Duh Sveti kaže: "Ne dopustite da vaša pohlepa još više obogaćuje trgovce. Neka vas ne nosi trošenje i dug. Zauzdajte svoje apetite. Što je dosta, dosta je! Siđite s babilonskoga pohlepnog mlina. Otresite se duha koji žudi za bogatstvom te za više i više stvari! Ne budite dionici grijeha Babilona, koji trguje duhom pohlepe!"

Kakva strahovita priprema: Isus želi da budem s njim! Od dana kad je napustio zemlju, priprema se za moj dolazak da ga susretnem u nebu.

Hvala Bogu za još jednu veliku pripremu! Isus je rekao: "Idem da vam pripremim mjesto! Kad odem te vam pripravim mjesto, vratit ću se da vas uzmem k sebi i da vi budete gdje sam ja" (Iv 14,2-3).

Duboko sam osnažen takvom ljubavi. On se priprema za mene i ja se, zauzvrat, želim pripremiti za njega!