SVE JE NOVO by Gary Wilkerson

Kao pastor, zamijetio sam zajednički problem kod većine ljudi koji sjednu u mom uredu radi savjeta. "Nisam dosegao Božje mjerilo", kažu umorni. "Moj me grijeh odrezao od zajedništva s Gospodinom." Oni misle kako su njihovi grijesi uzrokovali da Duh Sveti odleprša poput goluba i onda lebdi u zraku dok ne dovedu svoje srce u ispravno stanje.

Sve su to iskreni vjernici, međutim, ne bi mogli biti više u zabludi u vezi s Bogom. Kad sagriješimo, tada trebamo Kristovo zajedništvo najviše! Isus nas ne ostavlja u našem grijehu. On posreduje za nas, ide k Ocu i šalje Duha da nas podsjeća na njegovu milost, milost temeljenu na njegovoj prolivenoj krvi, ne na našim djelima.

Da, Biblija i Duh Sveti osvjedočuju o grijeh. Ali ne trebamo biti uznemireni u vezi s posljedicom našega grijeha. Božja milost je snažnija od svakog demona, naše grešne prirode ili bilo koje planine krivnje. Tako ishod našeg grijeha je da počivamo u Njemu! Ne moramo ponovno uspostavljati zajedništvo s Njim, jer on već radi osvjedočujući, perući i čisteći nas. On nas nikada ne ostavlja; njegovo božansko djelo u nama nikada ne staje, čak i kad prestajemo biti pobožni!

To znači da više niste pod zakonom grijeha, nego ste oslobođeni da hodate u Duhu po milosti. Vaš stari čovjek je nestao; sve je postalo novo. Ne morate više govoriti: "Ne mogu činiti što bih želio." Vaše geslo je sad: "Sve mogu u onome koji mi daje snagu" (Fil 4,13). Da, možete – ne u svojoj vlastitoj sposobnosti, nego kroz Krista, koji vas je očistio i pozvao u pravednost svojom milošću.

"Ono što je bilo nemoguće Zakonu, jer je zbog tijela bio nemoćan, ostvario je Bog" (Rim 8,3). Ne moramo se naprezati da bismo došli do pravednosti. Bog je ustanovio svoju pravednost u nama kroz svoga Sina, "da bi u nama, koji ne živimo po tijelu, nego po Duhu, ispunio pravedni zahtjev Zakona" (Rim 8,4).

Jeste li uznemireni? Gonjeni svojim pogreškama? Pitate li se: "Postoji li stvarno takva stvar kao sloboda za mene? Funkcionira li taj kršćanski život ikada?" Isus odgovara "Oslobođen si." To je stvarnost koju Bog izjavljuje o vama. Molite ovu molitvu: "Bože, znam da si to učinio za mene, ali živim kao da nisi. Sredi to u mom srcu. Mogu hodati po Duhu znajući da si ti sve učinio kako bi me učinio pravednim. Amen!"