NEPREKIDNA BITKA by Gary Wilkerson

Zašto nam se čini da smo u neprestanoj bitki? Kao u crtanom filmu, gdje đavao sjedi na jednom ramenu, a anđeo na drugom, svaki boreći se za pozornost. U bitki smo, ali ne u takvoj. Pavao govori o našoj stvarnoj dilemi u Rimljanima: "Zakon je, znamo, duhovan, a ja sam tjelesan, prodan u ropstvo grijeha. Ja zbilja ne razumijem što činim, jer ne činim ono što hoću, nego činim ono što mrzim … Ja, naime, znam da nikakvo dobro ne stanuje u meni, to jest u mom tijelu" (Rim 7,14-15.18).

On ne ublažava riječi dok opisuje svoje stanje: "Ja sam od tijela. Činim zlo sve vrijeme. U meni ne stanuje nikakvo dobro." Dakle, je li ovo Pavlov glavni opis kršćanina? Kaže li: "Svi vaši dani bit će puni takvih sukoba"? Uopće ne.

On ide dalje i kaže: "Kad hoću da činim dobro, zlo mi se nameće. Istina, moj se nutarnji čovjek slaže u veselju s Božjim zakonom, ali vidim u svojim udovima drugi zakon koji se bori protiv zakona moga uma te me zarobljava u zakon grijeha koji je u mojim udovima. Jadan ti sam ja čovjek! Tko će me izbaviti od ovoga smrtonosnoga tijela" (Rim 7,21-24).

Mnogi kršćani tu stanu i kažu: "To sam ja – spašen sam, ali moj život je jadan. Ni na koji način Bog me ne može upotrijebiti. Svaki svjestan trenutak borim se s grijehom." Problem je da ti kršćani ne znaju tko su u Kristu i to je upravo ono na što Pavao ukazuje. On prikazuje cijelu sliku naše dileme, opisujući naše jadno stanje, te pita: "Postoji li izlaz? Kako ikada mogu biti izbavljen od toga? U mojoj vlastitoj snazi to nije moguće."

Zatim, u jednom od najdivnijih odlomaka zapisanih u Pismu, Pavao nam daje Božji odgovor na ljudsko stanje: "Hvala Bogu po Isusu Kristu, Gospodinu našemu ... Sad, dakle, nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. Jer zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me od zakona grijeha i smrti" (Rim 7,25; 8,1-2). Sad je u vama na djelu novi zakon – jer u gradu je novi šerif! Isus, taj novi šerif, istjerao je starog, pokvarenog – "starog čovjeka" našega tijela. Više ne živite pod zakonom grijeha i smrti, jer "oslobodio vas je zakon duha života u Kristu Isusu".