USKRSLI ŽIVOT

Dok je Isus tiho ležao u grobu, sotona i njegove horde su se naslađivale. Mislili su da su zadobili nepovratnu pobjedu, ali sve to vrijeme Božji unaprijed određen plan bio je na djelu – plan za uskrsli život! 

Gospodin je poslao svoga Duha Svetog u samu utrobu smrti i tamo je on oživio Isusovo tijelo podižući ga iz mrtvih. Iz groba je, ravno kroz debeli kamen, izašao naš blagoslovljeni Spasitelj, izašao je s ovim svjedočanstvom:
"Ja sam … onaj koji živi! Bio sam mrtav, ali, evo, živim u vijeke vjekova i imam ključeve smrti i podzemlja" (Otk 1,18). Ovdje Krist govori: "Ja sam Onaj koji ima vječni život! Bio sam mrtav, ali živ sam, sada i zauvijek. I u svojim rukama držim same ključeve života i smrti."

Onoga trenutka kad je Isus izašao iz tamnice smrti, postao je uskrsnuće i život. To nije učinio samo za sebe, nego za sve koji budu vjerovali u njega od onoga dana. On nam je donio uskrsli život potpuno izvan sile smrti. Zbog toga, nema više razloga ni za jednog kršćanina bojati se smrti ili gledati je kao neprijatelja. Naš Gospodin potpuno ju je pobijedio: "Bog ga je uskrisio, oslobodivši ga od lanaca smrti" (Dj 2,24).

Ako ste primili Isusa kao svoga Spasitelja i Gospodina, onda on prebiva u vama kao silna snaga uskrsla života. Ista uskrsla snaga koja je njega izvela iz groba i vas će podići: "Ili ne poznajete sebe – ta Krist je u vama" (2 Kor 13,5). U svome biću imate sve što je u Kristu, snažnu životnu silu koju sotona ne može uništiti!

"Zato sagibam svoja koljena pred Ocem od koga svako očinstvo u nebesima i na zemlji ima ime. Neka vam dadne, prema bogatstvu svoje slave, da se ojačate u snazi po njegovu Duhu u nutarnjega čovjeka" (Ef 3,14-16).