AHABOV SAVEZ SA SVIJETOM

Jednom prilikom Ahab se pokajao na Ilijino propovijedanje: "Tada dođe riječ Jahvina Iliji Tišbijcu: 'Jesi li vidio kako se Ahab preda mnom ponizio?'" (1 Kr 21,29). Od toga dana on se mogao osvrnuti i reći: "Pokajanje? Da, pod propovijedanje velikoga proroka Božjeg Ilije." Ali to je bilo jednokratno iskustvo, ne svakodnevni stil života. Problem je bio u tome što se sprijateljio i pobratimio sa svijetom. Brat znači "srodnost, netko upravo poput mene, netko koga poštujem". Bio je u savezu s onim što je Bog prokleo. Ahab je tvrdio da voli istinu, ali duboko u sebi mrzio je opomenu.

Mnogi danas kažu: "Mi želimo samo istinu. Propovijedaj onako kako jest!" Ali u svom srcu kažu: "Previše pesimizma, preteško. Ovo više ne mogu podnijeti."

Ahab je bio slijep na strašnu činjenicu da ga vodi lažan duh. Taj lažan duh uzrokovao je da se Sidkija, lažan prorok, pohvali kako je Duh Božji na njemu (vidi 1 Kr 22,24). Ahab je sad bio u potpunosti uvjeren da čuje Božji glas i da će se vratiti kao pobjednik.

Kršćani povezani s Jezabelinom naukom 100 posto su sigurni da su u pravu. Oni ne mogu vidjeti prevru. Ahabu nije palo na pamet: "Četiri stotine proroka je lažnih; oni nemaju riječ od Boga." Ne, on je bio potpuno uvjeren, potpuno prevaren, potpuno obmanut.

Zašto neki kršćani padaju u prevaru? "Ali se vi uzdate u lažne i beskorisne riječi! Zar da kradete, ubijate, činite preljub, krivo se zaklinjete, palite tamjan Baalu i trčite za tuđim bogovima kojih ne poznajete, a onda da dolazite i stojite preda mnom u Domu ovome koji nosi moje ime i govorite: Spašeni smo'" (Jer 7,8-10). Tu je odgovor. Prianjati o neki omiljen grijeh, neki tajni idol u srcu. Opravdavati grijeh, bratimiti se sa svijetom. A onda dolaziti u dom Božji hvaleći se: "Ništa me ne osuđuje." To je otvoren poziv za lažne duhove.