BOG MISLI ŠTO KAŽE

Sjedite li pod snažnim propovijedanjem koje s ljubavlju razotkriva vaš grijeh? Ako je tako, dopuštate li da vas ta riječ osvjedoči? Ili se vraćate ravno natrag u svoj grijeh bez imalo žalosti?

Ako odbacujete upozorenja Duha Svetog – iznova i iznova neposlušni Bogu, bez ikakve žalosti srca – tada ste pridobiveni za kult Antikrista. Đavao vas tiho uvodi u njegovu "tajnu bezakonja" i kad se obećavajući čudotvorac Antikrist pojavi, progutat će vas njegove laži i bit ćete predani zabludi!

Poslušajte što Pavao kaže o kompromitiranim vjernicima koji odbijaju ljubiti i biti poslušni svetoj Riječi Božjoj: "… da budu osuđeni svi koji nisu vjerovali u istinu, već pristali uz nepravednost" (2 Sol 2,12).

Evo zlokobnih rezultata ako se ne vjeruje Božjoj istini i ne djeluje prema njoj:
  1. Srce otvrdnjuje lukavošću grijeha. 
  2. Sotona radi na otvrdnuću srca kako bi opravdavalo sama sebe, tako da je oslobođeno svakoga straha od kazne. 
  3. Vjernik osljepljuje lažju koja kaže da ne postoji plaća za grijeh ni Sudnji dan i da može izbjeći kaznu za svoju grešnu požudu. 
  4. Vjernik postaje plijen nauka demona, smatrajući zlo dobrim i dobro zlim. 
  5. Na kraju odlazi tako daleko od Krista i istine da osljepljuje i ne vidi tko je Antikrist – te završava štujući ga i služeći mu kao bogu. 
  6. Sudnjega dana Bog će reći takvoj osobi: "Odlazi od mene, zlotvore!" 
Ljubljeni, ovako ne mora biti ni za jednoga od nas. Bog je dao obećanje saveza da će ukloniti od nas svaku obmanu i dati nam pobjedu na grijehom kroz silu Kristova križa. Sve što on traži je da proglasimo rat našem grijehu govoreći: "Neću se pomiriti s ovom svojom navikom. Odbijam je podnositi. Izbavi me, Oče, po svome Duhu." Kad on čuje tu molitvu, šalje takvu silu i slavu Duha Svetog s neba da đavao više nema nikakve šanse!
Molite upravo sada da Bog usadi u vas veliko strahopoštovanje prema njegovoj Riječi. Tražite ga da vam pomogne biti discipliniran u čitanju Pisma i tražite Duha da vam pomogne uzeti k srcu što čitate te vjerovati da Bog misli što kaže!