ABRAHAMOVO POTOMSTVO

Nad svim stvarima koje uznemiruju naš um na raspolaganju nam je pobjeda. Ona se nalazi u savezu koji je Bog godinama ranije sklopio s Abrahamom i njegovim potomstvom:

"… Spasitelja od naših neprijatelja i iz ruke svih koji nas mrze, da učini milosrđe koje obeća ocima našim i da se sjeti svetoga Zavjeta svoga, zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu, da nam dopusti da mu bez straha, izbavljeni iz ruke neprijatelja, služimo u svetosti i pravednosti pred njim u sve naše dane" (Lk 1,71-75).

Božji zavjet Abrahamu i njegovoj djeci kristalno je jasan: on će nas izbaviti od svih naših neprijatelja, tako da možemo živjeti bez straha – neuznemiravani, mirni – sve dane našega života.

Ljubljeni, ovaj savez odnosi se na sve nas koji živimo danas. Prema Pavlu, svi koji su po vjeri primili Krista kao Gospodina jesu "Abrahamovo potomstvo". "Djeca po prirodnom rođenju nisu djeca Božja, već se djeca po obećanju smatraju potomstvom" (Rim 9,8). "Dakle, razumijte: sinovi su Abrahamovi oni koji vjeruju" (Gal 3,7).

Dakle, kako možemo zahtijevati to obećanje saveza? Abraham je postavio Gospodinu slično pitanje kad nije vidio rješenja svoje dileme. Pitao je: "Što ćeš mi dati, Gospodine, kad vidiš da nemam djece?" Evo Božji odgovor: "Ja sam ti zaštita; a nagrada tvoje bit će vrlo velika" (Post 15,1).

Gospodin mu je rekao: "Abrahame, dat ću ti samoga sebe – i to je sve. Ja ću biti tvoja obrana i tvoja velika nagrada, jer Ja jesam tko jesam. Nikada se ne moraš bojati još jednog neprijatelja dokle god živiš, jer ja ću ti biti Bog!"

Gospodin nam daje slavno obećanje upravo kao ovo u svome novom savezu kad kaže: "Ja ću biti Bog njihov, a oni će biti narod moj" (Heb 8,10). Doista, od samog početka stvaranja, kroz čitavo Pismo, čujemo kako Bog govori čovječanstvu: "Ja vam želim biti Bog!"