DUH BEZAKONJA

"Tajna bezakonja već očituje svoju silu" (2 Sol 2,7).

Grčka riječ koju Pavao koristi za bezakonje u ovom odlomku doslovce to i znači. Dakle, tajna bezakonja znači da će mnogi djelovati bez zakona ili ograničenja.

Međutim, to bezakonje nije jednostavno pobuna protiv vladavine čovjeka. Niti je pobuna protiv civilne vlasti ili pljačkanje, silovanje i ubijanje. Te stvari izazivaju Božji gnjev, ali tajna bezakonja odlazi daleko dublje. To je izravno odbacivanje istine koja je u Kristu, odbacivanje svete Riječi Božje i pobuna protiv strogosti Pisma.

U našoj naciji danas buja taj duh bezakonja. To je sila iza donošenja zakona koji traže da se Bog isključi iz našega društva te isti duh koji je sotona koristio kako bi prevario Evu kad joj je rekao kroz mnoge riječi: "Bog nije strog; neće vas kazniti jer ste bili neposlušni. Možeš jesti ovaj plod i prepustiti se svojoj požudi i nećeš morati platiti za to!"

Danas sotona koristi ovu istu laž kako bi uvjerio mase vjernika da se mogu prepustiti svojim grijesima bez plaćanja ikakve kazne. To je demonski plan da iskrivi Kristovo evanđelje milosti i pretvori ga poruku raspuštenosti. Tragično, ali mnogi mlaki kršćani podliježu tom duhu bezakonja.

Pavao kaže da će se Antikrist podići na vlast jer će ljudi biti zaslijepljeni i prevareni svojim vlastitim grijehom: "… uz suradnju sotone, popraćen svakovrsnim silnim djelima, varavim čudesnim znakovima i svakovrsnim pokvarenim zavođenjem, namijenjenim onima koji propadaju za kaznu što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se tako spasili" (2 Sol 2,9-10).

Sotona će prevariti mase ljudi uvjerivši ih u prepredenu ali snažnu laž, upravo kao što je uvjerio Evu: "Bog ne kažnjava za grijeh!"

Pavao kaže da će ova prevara doći sa "svakovrsnim pokvarenim zavođenjem …što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se tako spasili" (r. 10). Zatim dodaje: "Zato im Bog šalje djelotvornu zabludu da vjeruju laži" (r. 11).

Apostol govori: "Oni koji odbijaju biti poslušni Riječi Božjoj ili je poštovati past će pod snažnu zabludu. U početku će žmirkati na svoj grijeh i opravdavati ga. Ali ubrzo će aktivno tražiti poruku lagane milosti. Smislit će milost koja je daleko od one koju je Bog namislio. Njegova milost nikada ne vodi do raspuštenosti – ona uvijek vodi do pokajanja."