PREDANI SMRTI

Apostol Pavao piše: "Mi se uvijek, dok smo živi, predajemo smrti zbog Isusa, da se i život Isusov očituje na našem smrtnom tijelu" (2 Kor 4,11). 

Kad Pavao kaže: "Mi … živi", on odzvanja Isusovim riječima iz Otkrivenja 1,18: "Ja sam Onaj koji živi." Pavao ovdje govori o kršćanima, onima koji se pouzdaju u Krista i u kojima je nastanjen njegov život. Međutim, Pavao nam zapravo govori da smo isto tako predani smrti.

Tako je, upravo kao što je Otac predao svoga Sina smrti, on na isti način predaje sve koji su u Kristu. Bog svakoga od nas vodi svojom rukom do samih vrata smrti te kaže: "Evo, smrti, uzmi i ovoga. Čini s njim što hoćeš!" U toj točki, ruka Božja više nije ruka zaštite. Naprotiv, on nas gura u same ralje smrti.

Pitate zašto bi Bog to činio. On to čini iz istog razloga iz kojega je smrti predao svoga vlastitog Sina. On zna da nas smrt, bol i žalost ne mogu više progutati ni uništiti jer u sebi imamo život samog Krista!

Bog zna da nema opasnosti za nas, upravo kao što je nije bilo ni za Isusa. I on ima plan pobjede za nas, upravo kao što ju je imao i za svoga vlastitog Sina, ali ta pobjeda može se ostvariti u nama jedino kroz smrt.

Pavao piše: "Ako u sebi imate uskrsli Kristov život, Bog će vas zagnjuriti u smrt svakoga dana vašega života!"

Apostol dodaje: "Zbog tebe – stoji pisano – ubijaju nas cijeli dan; drže nas kao ovce određene za klanje" (Rim 8,36). Grčko značenje ovdje glasi: "Svakoga dana predavani smo smrti." Ukratko, Pavao govori: "Svakoga dana suočavam se s novom smrtnom situacijom."

Molim vas, morate razumjeti da Pavao ne govori o fizičkoj smrti, nego o jednoj vrsti smrti koja nam se u našem hodu s Kristom događa svakodnevno. Kad svjedoči: "Iz dana u dan mrem" (1 Kor 15,31), misli na nevolju, patnju, progonstvo, opasnost, poteškoću svake vrste.

On u biti govori: "Mi koji imamo Kristov život u sebi neprestano smo predavani jednoj smrtnoj situaciji za drugom. Svakoga dana na nas je gurnut neki novi test. Ali mi u sebi imamo život Sina Božjega!"