SVETA ŽALOST

Vjerujem da možemo spoznati svoje stvarno duhovno stanje time kako uznemireni postajemo nad i najmanjim grijehom protiv Gospodina.

Neki kršćani žaloste se samo nad onim što smatraju "velikim grijesima" – preljubom, zloupotrebom droge, opijanjem, psovanjem. Ali istinska duhovna osoba zna da nikakav grijeh nije malen u očima Božjim te se ožalosti svaki put kad ogovara, govori prljavu šalu ili se zabavlja pokvarenim mislima. Ona zna da sve te stvari izlaze iz njezina srca, samog središta njezina bića.

U takvim "malim stvarima" možete biti neposlušni Bogu, opravdavajući se i zaboravljajući sve o njima. Ali ako tako činite, nikada nećete sazreti u Kristu. Vaša pravednost mjeri se vašom nespremnošću da prihvatite bilo što što žalosti vašega blagoslovljenog Spasitelja.

Nedavno sam rekao nešto svojoj ženi što uopće nije bilo slično Kristu. Moje riječi bile su krajnje neumjerene i odmah sam pao pod osudu. Znao sam da sam joj učinio krivo te sam je tražio oproštenje, zatim sam je zagrlio i rekao joj da je volim.

Ali um mi je još uvijek bio uznemiren. Mislio sam: "Kako sam mogao biti u stanju reći nešto takvo što uopće ne sliči Isusu? Na kraju krajeva, nikada nisam bio bliže Gospodinu. Nikada nisam više molio nego u protekloj godini. Moram biti krajnje pokvaren kad takve okrutne stvari izlaze iz mog srca."

U tom trenutku, neprijatelj mi je šapnuo: "Ova mala pogreška nije velika stvar. Bila je to sasvim mala stvar." Ali Duh Sveti odmah se podigao u mom srcu da opovrgne đavolji glas. Uvjeravao me: "Davide, sama činjenica što tuguješ nad ovim grijehom dokaz je da radim u tebi. Što više tuguješ i nad najmanjim prijestupom protiv moje ljubavi, bliže si pobjedi."

Bog nam je poslao svoga Duha da ratuje protiv našega tijela s njegovim željama i požudama. Dakle, ako se ne uznemiriš kad iznevjeriš – ako si u stanju otresti svoj grijeh bez osjećaja krivnje, tuge ili žaljenja – onda Duh Sveti u tebi ne ratuje.

"Sad se radujem; ne zbog toga što ste postali žalosni, nego zbog toga što vas je ta žalost dovela k obraćenju. Vi ste se ražalostili po promisli i volji Božjoj" (2 Kor 7,9).

Ako osjećate osudu i kod najmanjeg prijestupa, blizu ste prave pobjede. On u vašem srcu zadobiva bitku proizvodeći svetu žalost koja vodi do pravog pokajanja.