SVETKUJTE SUBOTU

Kad Riječ Božja govori o počinku, to uključuje i fizički počinak. Ali Gospodnji sveti počinak započinje u duši: "Prema tome, preostaje narodu Božjemu neki subotni počinak" (Heb 4,9). Što je taj počinak? To je stavljanje svih naših bremena od grijeha na Krista!

Isus sam je rekao: "Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vam dati počinak" (Mt 11,28). On govori: "Po vjeri morate ući u Očev subotni počinak. Morate odbiti nositi svoja bremena u svoj dom i iz njega; umjesto toga položite ih na mene. Ja sam gospodar subote i ja sam jedini koji može nositi vaša bremena."

Pitam vas, zašto toliki kršćani odbijaju Isusovu ponudu? Vjerujem da kad bi Jeremija živio danas, skamenio bi se kad bi vidio sve kršćane koji nastavljaju nositi svoja vlastita bremena grijeha i boriti se s kušnjama. Vjerojatno bi povikao: "Zašto nosite sva ta bremena na takvu slavnu subotu? Nije li vam Isus rekao kao što sam i ja rekao Izraelu: 'Ne unosite nikakvo breme u svoju kuću'? Zašto i dalje nastavljate nositi takav teret okolo? Ne nosite breme u subotu, jer to je sveti dan Gospodinu!"

Ono što je ovdje važno jest da subota znači da trebamo prestati sa svojim vlastitim djelima – vlastitim borbama u ljudskoj snazi – kako bismo zaslužili Božje spasenje: "I ne nosite bremena iz kuće u dan subotni, i nikakva posla ne radite, nego svetkujte dan subotni, kao što sam zapovjedio vašim ocima" (Jer 17,22).

Tu je tajna kako trebamo svetkovati subotu: sva bremena trebamo predati Isusu i uzdati se u njegova Svetog Duha da će nam dati snagu za život. Da, mi častimo subotu odričući se svakoga vlastitog pokušaja da stvorimo svoj vlastiti put kroz grijeh i kušnju.

Ovu zapovijed trebamo držati ne samo u nedjelju, nego svaki dan!