POTPUNO POUZDANJE U KRISTA

Kad govorim o potpunom pouzdanju u Krista, ne mislim samo na pouzdanje u njegovu spasonosnu snagu, nego i pouzdanje u njegovu silu očuvanja. Moramo se uzdati u njegova Duha da će naš život suobličiti njegovom – što znači, sačuvati nas u Kristu.

Jednom ste bili otuđeni, odrezani od Boga zlim djelima. Dakle, koje dobro djelo ste učinili da ispravite stvari s njim? Nijedno. Nitko nikada nije bio u stanju samoga sebe učiniti svetim. Naprotiv, u Kristovu smo svetost uvedeni jedino po vjeri, prihvaćajući što Riječ Božja kaže: "Jer stoji pisano: 'Budite sveti jer sam ja svet'" (1 Pt 1,16).

Da, on želi da vaš praktičan, dnevni život dostigne veličinu vaše vjere. Ali činjenica je da mu i za to moramo vjerovati. Moramo se uzdati u njegovo obećanje da će nam dati Duha Svetog i da će nas on suobličiti Kristu u našem dnevnom životu.

"I vas, koji ste nekad bili otuđeni i koji ste postali neprijatelji svojim mišljenjem i zlim djelima, sada Bog izmiri u Kristovu smrtnom tijelu smrću, da vas izvede preda se svete, neporočne i besprijekorne, ako doista ustrajete u vjeri" (Kol 1,21-23).

"Ako doista ustrajete u vjeri." Vidite, Isus je rekao: "Samo se nastavite pouzdavati u mene živeći po vjeri i ja ću vas predstaviti kao čiste, bez mane i svete pred Ocem." To je djelo posvećenja Duha Svetog.

Nijedan kršćanin nije svetiji od drugog, jer ne postoje stupnjevi svetosti – samo stupnjevi zrelosti u Kristu. Možete biti dijete kršćanin i još uvijek biti apsolutno sveti u Isusu. Svi smo mi mjereni jednim mjerilom – svetošću Kristovom. Ako smo u Kristu, njegova svetost je naša u jednakoj mjeri.

Nikada ne smijete gledati u drugoga kršćanskog vođu ili laika te reći: "O, htio bih biti svet kao on!" Možda nemate molitveni život te osobe ili možda činite više pogrešaka nego on, ali njega Otac ništa više ne prihvaća nego vas. Ne smijete se uspoređivati ni s kim – jer nitko nije ljubljeniji u Očevim očima od vas!