ČUVANJE LJUBAVI ZA NJEGA

"Prema tome, sjeti se odakle si pao, obrati se i opet počni činiti prva djela! Inače, ako se ne obratiš, doći ću k tebi i ukloniti tvoj svijećnjak s njegova položaja" (Otk 2,5).

Isus govori: "Sjeti se kakav si bio kad sam te tek spasio. Radovao si se jer sam došao živjeti u tvoje srce! Nisi mogao dočekati nedjelju da pođeš u crkvu i provodio si sve svoje slobodno vrijeme istražujući moju Riječ, učeći o mojoj ljubavi za tebe. Molitvu nikada nisi smatrao teretom, jer sam ti značio sve. Ljubio si me više od samog života. Ali sad si otpao od svega toga. Sad dobivam tako malo tvog vremena, tako malo tvoje pozornosti. Ohladio si prema meni. Nešto drugo posjeduje tvoje srce!"

Pogledajte ozbiljno upozorenje u ovom retku: "Obrati se … Inače, ako se ne obratiš, doći ću k tebi i ukloniti tvoj svijećnjak s njegova položaja." Mnoge godine teolozi su pokušavali ublažiti ovo upozorenje, želeći da to znači nešto drugo. Ali to se ne može ublažiti – to znači točno ono što kaže.

Isus nam govori: "Ako tvrdiš da goriš za Boga, a ja više nisam radost tvoga srca, uzet ću od tebe svaki tračak svjetla koje imaš! Kakva god dobra djela činiš za mene, više nećeš biti moj svjedok. Jednostavno neću priznati ništa što činiš jer si izgubio svoju ljubav za mene."
Je li vaša ljubav za Isusa isključiva? Uzimate li redovno kvalitetno vrijeme da biste bili s njim? Ili su se druge stvari uvukle u vaše srce, preuzimajući vaše misli i sklonosti?

Isus traži da se upravo sada pokajete i počnete iznova. On želi da stanete i shvatite: "Čekaj malo! Vidim kako se ova stvar uvukla u moj život i otima mi moju isključivu ljubav za Isusa. Ne mogu to dalje dopustiti. Gospodine, oprosti mi! Zapali moj svijećnjak iznova."

Danas se vratite u svoju prvu ljubav. Tražite ga milost i snagu da započnete iznova čuvati svoju ljubav za Krista.