SVE DANE MOGA ŽIVOTA

Stari zavjet pun je slika i sjena novozavjetnih istina. Kad god mi je teško razumjeti istinu iz Novog zavjeta, vraćam se natrag na njezin nagovještaj u Starom. Zapravo, vjerujem da je svaka pojedina epizoda ili priča u Starom zavjetu puna zrele istine za novozavjetne vjernike.

Jedan takav primjer je odlomak u vezi s Mojsijem kod gorućeg grma. Vjerujem da je ova određena priča puna duboke novozavjetne istine na temu svetosti.

Dok je Mojsije bio sam na gori Horebu, pasući ovce svoga tasta, iznenada mu je pozornost privukao čudan prizor: jedan grm kao da je bio u plamenu, no nije sagorijevao.

Mojsije je odlučio primaći mu se da to pobliže osmotri i kad se približio, iz grma ga je pozvao Bog. "'Hajde da priđem – reče Mojsije – i promotrim ovaj čudni prizor: zašto grm ne sagorijeva.' Kad je Jahve vidio kako prilazi da razmotri, iz grma ga Bog zovne" (Izl 3,3-4).

Grm je gorio a da nije sagorijevao jer je Bog bio nazočan u njemu. Bilo je to slikovito predstavljanje Božje svetosti. Doista, gdje god je on nazočan, to mjesto je sveto.

Novi zavjet nam govori da smo pozvani biti sveti "kao što je i Bog svet".
  • "Kao što je svet onaj koji vas je pozvao, postanite i sami sveti u svemu življenju, jer stoji pisano : 'Budite sveti jer sam ja svet'" (1 Pt 1,15-16). Drugim riječima: "Pisano je, zabilježeno, određeno jednom za svagda: Trebamo biti sveti kao što je i naš Bog svet." 
  • "Bog nas, uistinu, nije pozvao k nečistoći, nego k posvećenju" (1 Sol 3,7). Bog nas nije pozvao samo k spasenju, u nebo, ili da primimo njegovo oproštenje. Već su te stvari blagodati našega pravog poziva, koji je da budemo sveti kao što je on svet. 
Svaki vjernik u crkvi Isusa Krista pozvan je da bude čist i besprijekoran u očima Božjim. Tako, ako ste nanovo rođeni, vapaj iz vašega srca treba biti: "Bože, želim biti poput Isusa i hodati svet pred tobom sve dane svoga života."