SVJEDOCI

Sudnjega dana, sudac Isus Krist pozvat će svjedoke i oni će svjedočiti ili vama u korist ili protiv vas.

Prvi svjedok sama je Riječ Božja: "Tko mene prezire i ne prima mojih riječi, imat će svog suca. – Riječ koju sam vam navješćivao sudit će mu u posljednji dan" (Iv 12,48).

Morat će se dati račun za svaku propovijed ili evanđeosku pjesmu koja se ikada čula, za svaki biblijski redak ili letak ikada pročitan. Isus kaže: "Svaka riječ koju sam vam rekao sudit će vam onoga dana. Moja Riječ bit će svjedok!"

Dići će se i svjedoci kao što su Ninivljani ili stanovnici Sodome pa čak i kraljica od Sabe. Isus kaže: "Ninivljani će na Sudu ustati s ovim naraštajem i osudit će ga, jer su se obratili na Jonino propovijedanje. A evo, ovdje je nešto više od Jone! Kraljica Juga dići će se na Sudu s ovim naraštajem i osudit će ga, jer je došla s kraja zemlje da bi čula mudrost Salomonovu. A evo, ovdje je nešto više od Salomona" (Mt 12,42-42).

Kad stanete pred suca i vaša se knjiga otvori, naprijed će doći i mnoštvo Ninivljana. Doći će naprijed i oni koji su poginuli u holokaustu Sodome i Gomore, a tako i stanovnici Tira i Sidona. Ti grešnici okupit će se oko vas ne vjerujući kad čuju popis svih prilika koje ste imali da primite Riječ Božju: Bibliju, radio, televiziju, učitelje, svjedoke, prijatelje, obitelj.

I vikat će: "Kazna ovom čovjeku mora biti gora od naše! Kako je mogao odbiti toliko prilika i takvo snažno svjetlo? Mi nismo imali Biblije niti nas je netko neprestano podsjećao, a niti drugu priliku. Ali on je imao sve to!"

Isus kaže da bi se Sodoma pokajala da su čuli samo dio evanđeoskog propovijedanja koje ste vi čuli: "Ta, da su u Sodomi bila čudesa što su se u tebi dogodila, ostala bi do dana današnjega" (Mt 11,23).

Propovjednici i pastori bit će pozvani kao svjedoci. "Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat će se po svem svijetu, svim narodima za svjedočanstvo" (Mt 24,14).

Mi pastiri morat ćemo se dići i posvjedočiti da ste bili nazočni u domu Božjem. Čuli ste propovijedanje evanđelja. I morat ćemo potvrditi pred sucem svih ljudi svaku istinu koju ste čuli – ili vama u korist ili protiv vas.