POTPISANI SUD

Vjerujem da nas je Bog snabdio s vrlo specifičnim obećanjem za teška vremena koja dolaze. Ono je bilo dano Abrahamu i njegovu potomku kao zakletva.

"… zakletv(a) kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu, da nam dopusti da mu bez straha, izbavljeni iz ruke neprijatelja, služimo u svetosti i pravednosti pred njim u sve naše dane" (Lk 1,73-75).

Bog se zakleo da će nas izbaviti od svakog neprijatelja, svake stvari koje se plašimo, tako da mu možemo služiti sve dane našega života bez straha. Ljubljeni, glad je neprijatelj. Golotinja i siromaštvo su neprijatelji.

Ova zakletva od Boga mora biti temelj našeg pouzdanja u svakoj krizi, katastrofi i strašnom vremenu. Naučite je napamet! Neka ona bude vaš sveti argument kod prijestolja milosti!

U Psalmu 121 David nas je snabdio s jednim od najsnažnijih argumenata Duha Svetog koji je ikada bio dan čovjeku. Čitav taj psalam nam govori da naša pomoć dolazi od samog Gospodina. Psalam 124 još je jedan sveti argument, vaše specifično obećanje kako bi vas osposobio da izgradite posebno pouzdanje.

Upravo sada naša je zemlja pod "potpisanim sudom" Božjim. Potpisani sudovi nose poseban znak Božji koji odražava grijehe počinjene protiv njega. Dok se ti sudovi događaju pred samim našim očima, naš jedini odgovor je imati Isusa kao štit. Potrčite još danas da se sastanete s njim u tajnoj klijeti molitve. Neka se vaši korijeni spuste duboko u njega, znajući da će vas on sačuvati u svim prilikama.

Uzmite sljedeća posebna obećanja da budete spremni za svaku katastrofu s kojom se možete suočiti:

"Čestitima sviće ko svjetlost u tami … Žalosne se vijesti neće bojati, mirno je njegovo srce uzdajući se u Jahvu. Hrabro mu je srce, ničeg se ne boji, neprijatelje svoje prezire" (Ps 112,4.7-8).

"Sam po pravdi sudi krug zemaljski … Jahve je tvrđava tlačenom, tvrđava spasa u danima tjeskobe. Nek se uzdaju u te koji znaju ime tvoje, jer ne ostavljaš onih što ljube tebe, o Jahve" (Ps 9,9-11).