JE LI TO OVA GENERACIJA?

Čitav je svijet uplašen, tjeskoban i zbunjen. Čak i najsvetiji kršćani moraju se pitati u vezi sa svim proročkim događanjima koja se ubrzano razvijaju. Znam da vjernici širom svijeta postavljaju pitanje o kojem i ja razmišljam: Jesmo li mi u posljednjem desetljeću ljudske povijesti? Ne znam, ali jedno je sigurno: svjedoci smo bili ubrzanja svjetskih događanja. Iznenada, bez upozorenja, Željezna je zavjesa pala. Gotovo preko noći, Istočna Europa bila je slobodna. Naizgled u jednom bljesku, sovjetsko carstvo – koje je jednom prijetilo Sjedinjenim Državama – bilo je dovedeno na rub raspada i krajnjeg meteža.

Može li biti da će se na isti način otkriti Antikrist, svjetski vođa? Može li biti da je Bog došao do kraja svoje strpljivosti s grijesima Sjeverne Amerike, kao što je bilo sa Sodomom i Gomorom?

Užasni bankroti naših ustanova za štednju i zajmove, gomilanje nacionalnog duga, bolesti i nacionalne pošasti – jesu li sve to znaci da naša zemlja ulazi u koridor božanske putanje kao što je to iscrtano u Ponovljenom zakonu 28? Pročitajte što Bog čini s nacijama koje griješe protiv svjetla. Možete vidjeti da se to događa upravo sada!

Jesmo li upravo u prvim stadijima najveće depresije u našoj povijesti? Velika depresija 1930-tih smatrala se najgorom depresijom koja je ikada bila, ali mnogi ekonomisti vjeruju da smo na rubu depresije prema kojoj će ona ranija izgledati kao ništa.

Je li Bog već započeo prekidati naš dotok kruha? Donosi li nam rasulo, kao što ga je donio Jeruzalemu i Judi zbog njihova grijeha? U Izaiji 3,1-6 nalazimo da Bog kreše kruh – kroz masivnu nezaposlenost. Kad je sud pao na Sion, "nije bilo nadnice za čovjeka niti nadnice za živinče" (Zah 8,10). Dok Bog sudi grijehe Amerike, hoće li biti masivna nezaposlenost?

U zraku se osjeća opasnost; nijedna situacija kao da nije sigurna. Osjeća se da je svijet na putu s kojeg nema povratka. Govori se o ratovima, ratovima rasa, svetim ratovima. Izrael se kao nikada ranije gorljivo priprema za rat, spremajući se za konačan sukob.

Je li to dan koji je Isus predskazao, kad će ljudi umirati od straha gledajući strašne stvari koje će se događati na zemlji? Je li moguće da smo mi generacija koja će vidjeti dolazak Gospodina Isusa Krista? Jesmo li došli do točke u ljudskoj povijesti kad se može reći: "Ovaj naraštaj sigurno neće proći dok se to sve ne dogodi"? Hoće li se to stvarno dogoditi u naše vrijeme?