KNJIGA ŽIVOTA

Bog je zapisao svaku gorljivost i motiv svake osobe – svaku pojedinu misao, riječ i djelo. Motivi kršćana unijeti su u "knjigu spomenicu", koja je knjiga života, i Sudnjega dana Krist će se sjetiti svih koji su u toj knjizi.

"Ali kad se razgovaraju oni koji se Boga boje, Jahve pazi, sluša ih, i to se pred njim piše u knjigu spomenicu u korist onih koji se boje Jahve ... Moji će biti, moja stečevina – govori Jahve nad Vojskama. U Dan koji spremam bit ću im milostiv kao što je milostiv otac sinu koji mu služi" (Mal 3,16-17).

Ako ljubite Isusa svim svojim srcem i očišćeni ste njegovom krvi, tada je vaše ime zapisano u njegovoj knjizi spomenici. Ova poruka ne bi trebala proizvesti strah; zapravo trebala bi potaknuti veliku radost u vašem srcu kad vidite što je sve Bog isplanirao za one koji ga ljube!
Postoje knjige, ali postoji i knjiga. Biblija kaže da svaki život ima svoju vlastitu knjigu, dosje čitavoga života na zemlji:

"Zatim opazih veliko bijelo prijestolje i onoga koji je sjedio na njemu. Ispred njegova lica iščeznu zemlja i nebo … I opazih mrtvace, male i velike, gdje stoje pred prijestoljem. I otvoriše se knjige … Tada su mrtvaci suđeni prema onom što je napisano u knjigama, po svojim djelima. More predade mrtvace koji su se nalazili u njemu; Smrt i Podzemlje predadoše mrtvace koje su držali. I bili su suđeni, svaki po svojim djelima" (Otk 20,11-13).

Grešni i bezbožni bit će suđeni prema svemu što je zapisano u onim knjigama – jedan po jedan – pred Sucem svih!

Pismo kaže da će u to vrijeme svaka osoba imati uskrslo tijelo. Grešnici će imati tijelo "prikladno za propast" (Rim 9,22). Ali pobožni će primiti novo tijelo, slično Gospodnjem! A kad sud završi, Janje će se dići sa svoga prijestolja i povest će svoje stado u vječni raj.