POSEBNA OBEĆANJA ZA POSEBNA VREMENA

Svi kršćani imaju općenito pouzdanje u Gospodina. Mi stojimo na nekoliko obećanja koja se odnose na cijelo Kristovo tijelo, kao što su:

"Sigurno te neću ostaviti; nipošto te neću zapustiti" (Heb 13,5).

"Bog čini da sve pridonosi dobru onih koji ga ljube; onih koji su odlukom Božjom pozvani" (Rim 8,28).

"Jahve, Bog, sunce je i štit: on daje milost i slavu. Ne uskraćuje Jahve dobara onima koji idu u nedužnosti" (Ps 84,11).

Ova poznata obećanja donosila su veliku utjehu i blagoslov narodu Božjem širom svijeta mnoga stoljeća. Međutim, pored tih općenitih obećanja, Bog nam daje određena obećanja za posebna vremena, teška vremena. Moramo ih poznavati i nositi sa sobom kad hrabro dolazimo do njegova prijestolja milosti.

Puritanci, koji su bili silno blagoslovljeni od Boga, govorili su da je svako obećanja Gospodnje sveti argument. Vjerovali su da kršćanin ne bi smio dolaziti pred Gospodina samo s općenitom vjerom.

Kad vam Bog kaže da hrabro dođete pred prijestolje milosti da primiti milost i milosrđe u vrijeme potrebe, ne možete imati samo općenitu ideju zašto ste tamo. Ne možete samo reći: "Dobro, Gospodine, ti poznaješ moje srce. Daj mi što god vidiš da je prikladno."

To može zvučati dobro, ali Bog ima određena obećanja za određena vremena u našim životima. On želi da zgrabimo ta obećanja svim srcem da bismo mogli sa svom snagom i sigurnošću stajati dok se s njim parbimo. On želi da stojimo pred njegovim prijestoljem sa savršenom utjehom, apsolutnim uvjerenjem i bez ikakve sumnje!

Možda je razlog zašto ne čujete riječ od Boga taj što mu dajete općenitu vjeru, bez da ste s njim određeni. Bog kaže: "Dođite, iznesite svoje snažne razloge (vidi Iz 41,21). Zašto trebam to učiniti za vas? Zašto vas trebam blagosloviti?" Dakako, on zna zašto, ali isto tako želi da i vi to znate!