VI STE BOŽJE BLAGO

Riječ kaže: ""Preljubnica lovi dragocjeni život" (Izr 6,26). Preljubnica o kojoj govori ovaj redak je sotona. I on lovi one koji su dragocjeni Bogu.

Biblija nam daje živu ilustraciju toga u Brojevima 13 i 14. Izrael je poslao dvanaest uhoda da izvide obećanu zemlju. Kad su se nakon četrdeset dana uhode vratile, deset od njih usadilo je u srce naroda Božjeg tri laži: 1. "Previše je ljudi u toj zemlji. Prejaki su za nas." 2. "Gradovi imaju previsoke zidove. To su nesavladive utvrde." 3. "Tamo žive divovi i mi im nismo dorasli. Bespomoćni smo. Ne možemo tamo."

Te laži prestrašile su Izraela. Pismo kaže da su ljudi noć proveli očajavajući: "Tada zagraja sva zajednica i poče vikati. I te noći narod plakaše" (Br 14,1). Više od dva milijuna ljudi je plakao, naricalo i jadikovalo – usredotočeni potpuno na svoju slabost i nemoć. Njihovo naricanje nevjere bombardiralo je nebo.

Ljubljeni, đavao baca jednake tri laži i u narod Božji danas: "Tvoje su kušnje prebrojne. Tvoja iskušenja će te svladati. Preslab si da bi se odupro sili koja dolazi protiv tebe!"

Riječ koju je Bog rekao Izraelu i za nas je danas: "Vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode – ta moj je sav svijet" (Izl 19,5). "Ta ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome; Jahve je odabrao tebe između svih naroda na zemlji da budeš njegov narod, njegova predraga svojina" (Pnz 14,2).

Vidite, Jošua i Kaleb imali su otkrivenje o njihovoj omiljelosti u očima Božjim. Znali su da je Izrael poseban Gospodinu. To je bio ključ za njihov duh pun nade. Jošua je rekao: "Ako smo omiljeli Jahvi, u tu će nas zemlju dovesti, i dat će nam je" (Br 14,8). Drugim riječima: "S obzirom da smo mu omiljeli, ona zemlja kao da je već naša."

To je isto otkrivenje koje je imao i David: "Na polje prostrano izvede me, spasi me, jer sa mu mio!" Isto tako, i svaki pobjedonosan kršćanin danas ima ovo isto otkrivenje o svome dragom nebeskom Ocu: "Ne možemo podbaciti! Sav naš neprijatelj hrana je za nas jer smo omiljeli Gospodinu!"