PO NJEMU ŽIVIMO, MIČEMO SE I JESMO

Pavao je rekao: "Po njemu, naime, živimo, mičemo se i jesmo" (Dj 17,28). Muškarci Božji i žene Božje žive u ovom vrlo malom krugu; njihov život, svaki njihov pokret, sâmo njihovo postojanje, završava u interesima Kristovim.

Da se ne bi znalo ništa osim Krista, mora postojati neprestani tok otkrivenja od Duha Svetoga. Ako Duh pozna um Božji, ako on ispituje Očeve dubine i tajne i ako je on izvor žive vode, onda taj izvor žive vode mora biti neprestano i beskrajno otkrivenje o Kristu. Ono čeka svakog slugu Gospodnjeg koji je voljan čekati na Gospodina – tiho, s vjerom, uzdajući se u Duha Svetoga da će mu pokazati um Božji.

Danas nam je potrebna njegova nepogrešiva riječ – istinito i živo otkrivenje. Samuel je imao tu riječ od Boga i sav je Izrael to znao. Kad je Samuel govorio, od svih glasova u zemlji njegov se ostvario i nijedna riječ njegova nije pala na tlo.

Danas se mnogi pokušavaju probiti kroz glasove da čuju jasnu riječ od Boga. Sveti Božji umorili su se od paljbe glasova nalazeći samo nekoliko zrna istine. Samo Krist je svjetlo! Sav svijet leži u tami i jedino svjetlo raspršuje tu tamu. I vi možete upravo sada biti na tamnom mjestu.

Petar je rekao: "Tim držim vrlo sigurnim sve proroštvo. Vi dobro činite što upirete u nj pogled kao u svjetiljku koja svijetli u tamnome mjestu" (2 Pt 1,10).

Pavao je rekao: "Zbilja, Bog koji je zapovjedio. 'Neka iz tame zasvijetli svjetlo', on je zasvijetlio u našim srcima da osvijetli spoznaju slave Božje na licu Kristovu" (2 Kor 4,6).

Ivan je rekao: "Tada njezinim (sotoninim) kraljevstvom zavlada tama. Ljudi su od muke grizli jezike" (Otk 16,10).

Vaša dobra djela neće raspršiti tu tamu niti će to učiniti naše propovijedanje u vezi s društvenim stvarima. Niti će to učiniti ijedno vaše osobno iskustvo. Ići ću čak korak dalje te reći: Niti vaše vezivanje sila tame neće funkcionirati bez Kristova svjetla. Sva tama nestaje u svjetlu Božje slave odražavane na licu Isusa Krista! Proučavajmo Krista u tajnoj klijeti. Mi služimo istom Bogu i uči nas isti Duh Sveti kao i sve druge koji su poznavali Krista u punini.