POSEBNI STE SVOME NEBESKOM OCU!

Nikada neću zaboraviti bol kroz koju sam prolazio kad je jedna od mojih kćeri, tada tinejdžerka, došla k meni i priznala: "Tata, nikada nijednom nisam osjetila da sam ti ugodila. Uvijek sam osjećala da nisam dostojna tvoje ljubavi. Mislim da sam te čitav život razočaravala. Vjerojatno si stvarno razočaran u mene."

Nikada me ništa nije tako povrijedilo. Pitao sam se što sam to učinio da moje dijete tako osjeća. A onda sam je, iako duboko u sebi povrijeđen, zaplakanu zagrlio. Mislio sam: "Kako pogrešno! Ja sam tom svom djetetu pokazivao ljubav. Govorio sam joj to i pokazivao iznova i iznova. Sva moja ostala djeca osjećaju se sigurna u mojoj ljubavi. Kako ovo moje dijete može tako dugo imati takvu pogrešnu sliku te podnositi takav nepotreban jad i krivnju?"

Rekao sam svome ljubljenom djetetu: "Uvijek si mi bila posebna. Bila si zjenica mog oka! Kad te se sjetim, čitavo mi se biće razveseli. Ponekad si doista činila lude stvari, ali to su činili i tvoja braća i sestra. I bilo ti je oprošteno. Bilo ti je uistinu žao i ja nikada nisam razmišljao o tebi manje. Za mene si sama radost. Čitav svoj život samo si me usrećivala. Bila si radost mom srcu!"

Tako je to i s mnogim kršćanima u njihovu odnosu s nebeskim Ocem. Đavao je uvjerio te vjernike da su samo razočarali Boga i da mu nikada neće ugoditi. I tako jednostavno ne prihvaćaju ljubav Božju. Umjesto toga, žive kao da na njih uvijek puše njegov gnjev. Kakav užasan način prolaženja kroz život! I kako to boli Boga kad vidi da njegova djeca tako žive!

Ljubljeni, od dana kad ste bili rođeni, bili ste posebni svome nebeskom Ocu.