KLJUČ ZA SVAKO IZBAVLJENJE

Duh Sveti dao je Davidu otkrivenje koje je ključ za svako izbavljenje te je mogao reći: "Razlog zašto me Bog izbavio od svih mojih neprijatelja – od svih mojih žalosti i sila pakla – jest taj da sam mu dragocjen. Omilio sam mu!"

"Na polje prostrano izvede me, spasi me, jer sa mu mio" (Ps 18,20). Trebate li izbavljenje? Od požude, iskušenja ili nevolje? Od problema koji su mentalni, duhovni, emocionalni ili fizički? Ključ vaše pobjede je u tom retku. Omiljeli ste Bogu i dragocjeni ste mu!

U Pjesmi nad pjesmama Gospodin kaže svojoj zaručnici: "Kako si lijepa i kako si ljupka, o najdraža, među milinama" (Pnp 7,7). Tri hebrejske riječi u ovom retku, lijepa, ljupka i najdraža opisuju Isusove misli prema svojoj zaručnici dok je gleda. Gleda je i kaže: "Kako si lijepa i ljupka! Dragocjena si mi, o najdraža!"

Zauzvrat, zaručnica se hvali: "Ja pripadam dragome svome, i on je željan mene" (Pnp 7,11). Ovo znači: "On me s oduševljenjem traži. Lovi me jer sam mu najdraža!"

Ove iste misli nalazimo kroz čitavu knjigu Psalama: "Mili su Jahvi oni koji se njega boje, koji se uzdaju u dobrotu njegovu" (Ps 147,11). "Jer Jahve ljubi narod svoj, spasenjem ovjenčava ponizne" (Ps 149,4).