VAPAJ IZ SRCA

Vjerujem da se Božja milosrdna ljubav otkriva u odgovoru na vapaj iz srca – ne na bilo koji vapaj, nego na ponizni vapaj za izbavljenjem. Biblija ima mnogo za reći u vezi s tim vapajem iz srca. "U nevolji zazvah Jahvu i Bogu svome zavapih. Iz svog Hrama zov mi začu, i vapaj moj mu do ušiju doprije" (Ps 18,6).

"Prečesto ih izbavljaše, al' ga razjariše naumima svojim: pokošeni bjehu za bezakonja svoja. On pogleda opet na nevolju njinu kad njihove molitve začu" (Ps 106,43-44).

Možete biti sigurni da će vapaj Bogu uvijek biti odgovoren iscjeljujućom riječju s neba! Nitko nije previše zao ni potpuno bez nade ako u poniznosti posegne za Bogom. Priča o pokvarenom kralju Manašeu to dokazuje! Biblija govori da je on bio jedan od najpokvarenijih Izraelovih kraljeva. "Činio je što je zlo u Jahvinim očima … Obnovio je uzvišice što ih bijaše oborio otac mu Ezekija, podigao je žrtvenik Baalu … i stao se klanjati svoj vojsci nebeskoj i služiti joj … I sinove je svoje proveo kroz oganj. Vraćao je, gatao, stvorio bajače i opsjenare, učinio je premnogo zla u očima Jahve" (2 Kr 21,2-6).

"Ali je Manaše zaveo Judejce i Jeruzalemce te su radili još gore nego narodi što ih je Jahve iskorijenio … Jahve je opominjao Manašea i njegov narod, ali oni nisu poslušali" (2 Ljet 33,9-10).

Postoji li nada za nekoga tko je otišao tako daleko od Boga, tako opsjednut zlom i tamom? Da, ako se ponizi, prizna i povjeruje u Kristovu pobjedu na križu. Manaše je završio kao zatvorenik u stranoj zemlji, okovan u lance. Kakva živa slika plaće za grijeh! Ali u svojoj nevolji zavapio je Bogu i on ga je čuo, oprostio mu i obnovio ga. "Kad se našao u nevolji, počeo se moliti za milost Jahvi, svome Bogu, ponizivši se veoma pred Bogom otaca. Molio se, i Bog mu se smilovao te usliša njegovu prošnju i vrati ga u Jeruzalem u kraljevstvo. Manaše tada spozna da je Jahve Bog" (2 Ljet 33,12-13).

"Osim toga uklonio je iz Jahvina Doma tuđinske bogove, onaj idolski lik i sve žrtvenike što ih bijaše posagradio na gori Jahvina Doma i u Jeruzalemu, i sve ih baci izvan grada" (2 Ljet 33,15).

Riječ nade, oproštenja, milosti, ljubavi i obnove je i za vas! Obratite pozornost na Riječ, pokajte se i onda ozdravite te hodajte s Gospodinom! Ne postoji grijeh koji ne bi mogao biti oprošten; nitko nije predaleko da ne bi mogao biti iscijeljen i obnovljen.