NAŠA JEDINA HRANA!

Istina je, ono smo što jedemo. Isus je rekao da je njegovo tijelo naša hrana. "Ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nećete imati života u sebi" (Iv 6,53).

"… rekoše: 'Tvrd je ovo govor! Tko ga može slušati?'" (r. 60). Židovi nisu mogli razumjeti tu misao i "mnogi se njegovi učenici povukoše i nisu više išli s njim" (r. 66). A i oni koji pripisuju to jedenje Gospodina samo stolu Večere Gospodnje ne razumiju što je Isus mislio. Večera Gospodnja nije samo simbolika; naprotiv, ona nas podsjeća da je on kroz smrt postao naš izvor života. Mi trebamo često, svakodnevno, dolaziti da ga jedemo i pijemo. Što ga više jedemo, više će se duhovnog života očitovati u nama. Imao otvoren poziv da dolazimo do njegova stola, da jedemo i da jačamo. Biti dionik Krista je hraniti se na Riječi Božjoj i razgovarati s njim u molitvi vjere.

Kad ovce nisu hranjene, omršave i oslabe te postaju laki plijen za neprijatelja. Međutim, ja u zemlji vidim pojavu ostatka službe koju sačinjavaju sluge i sluškinje koji postaju upoznati sa srcem Gospodnjim. Duh ih je pomazao da podignu gladne ljude koji će ih slijediti u puninu Kristovu. Malo ih je, ali njihov broj raste. Oni nemaju drugi izvor života! Iz njih izbija život jer su tako često u nazočnosti Gospodnjoj.

Bog se pobrinuo da svako svoje dijete učini jakim da se odupre neprijatelju. Ta snaga dolazi od jedenja kruha Božjega poslana s neba. Naše duhovno zdravlje i snaga ovise o tome. Poslušajte pažljivo Isusove riječi: "Ja živim zbog Oca, tako će i onaj koji mene jede živjeti zbog mene" (Iv 6,57). Isus je bio tako blisko sjedinjen s Ocem, tako predan činiti samo njegovu volju, da su Očeve riječi postale sama njegova hrana i piće! On je dnevno bio održavan slušanjem i gledanjem onoga što je Otac želio, što je bilo rezultat provođenja mnogo vremena s njima nasamo.

Isus je rekao svojim učenicima: "Ja imam za jelo hranu za koju vi ne znate … Moja se hrana sastoji u tom da vršim volju onoga koji me poslao i dovršim njegovo djelo" (Iv 4,32.34). Nadalje je rekao: "Nastojte sebi pribaviti ne propadljivu hranu, već hranu koja ima trajnost za život vječni i koju će vam dati Sin Čovječji" (Iv 6,27).

Ne smijemo si dopustiti promašiti ovu tajnu snage! Kao što je Krist živio zbog svoga Oca, tako i mi moramo dobivati naš život hraneći se na njemu. Budite nasamo s Gospodinom i provodite kvalitetno vrijeme u njegovoj nazočnosti. On želi vašu gladnu dušu hraniti i voditi vas kroz ova pogibeljna vremena. Bog će uvijek očitovati svoju nazočnost kad ga tražite svim svojim srcem.