IZLIĆE DUHA SVETOGA NA DOM!

"Još dok je Petar to govorio, siđe duh Sveti na sve koji slušahu riječ … Jer ih čuše gdje govore (tuđim) jezicima i slave Boga" (Dj 10,44.46). Ovdje je riječ o Kornelijevu domu.

Razmislite o tome! Privatni Pentekost pada na čitavo domaćinstvo i svi su uzdignuti u nebesa. Bilo je to čudesno! Dok su se sva rodbina i djeca spašavala i ispunjavala Božjim Svetim Duhom, kuća je odzvanjala slavljenjem. A sve to zato jer je jedan čovjek odlučio svojim srcem tražiti Boga dok ne dođe odgovor.

A sad mi ovdje, u vrijeme izlića Duha Svetoga, imamo mnoge domove gdje je malo ili nimalo dokaza o njegovu djelovanju i nazočnosti. Mnogi naši kršćanski domovi sad su više pod kontrolom duha ovoga svijeta nego Duha Božjega. Tamo gdje je Duh Gospodnji, tamo je jedinstvo. Gdje je on, tamo su počinak i mir te neiskazana radost i pobjeda nad duhom ovoga svijeta.

Potrebno je da u našim domovima ponovno preuzmemo duhovni autoritet. Ako muž i žena kršćani nisu u potpunom jedinstvu, ako ne hodaju zajedno u Duhu i Isusovoj ljubavi, pred njima je krajnja opasnost. Kad oboje traže Boga u molitvi i pobožnosti, Duh radi svoja čuda.

Upravo sada Bog čini nešto novo u zemlji. Nešto tako snažno i tako nadnaravno da to užasava pakao. Duh Sveti je došao da odvoji ljude za Gospodina. Biti uspješan nije ni blizu tako važno kao čuti riječ od Boga. Za upravo krštene svete, napredak znači vidjeti Isusa na nov i živ način. Kuće, zemljište, namještaj, auti, odjeća – sve te stvari izgubile su svoju privlačnost onima koji sad gorljivo ljube Gospodina slave. Duh Sveti je došao da otkriva Krista kao Spasitelja domova – naših domova! Gledam u duhovni svijet i vidim da demoni bježe. Vidim sile tame kako drhte jer je Božja istinska crkva, jednom zaspali div, probuđena od Duha Svetoga da se strese, digne i zahtijeva svoj položaj sile i autoriteta.

Čitave obitelji, čitave crkve, čitave službe okreću su naglavce. Bog govori: "Uozbiljite se u vezi s duhovnim stvarima i ja ću ispuniti svaku vašu potrebu!" Širom svijeta Otac čini velike stvari i mi možemo biti dionici njegova silnog blagoslova.