POMOGNI SAM SEBI

Pomogni sam sebi! Ne govorim o našem bezbožnom ja, nego o preporođenom kojega posjeduje Krist. Jedan od najvažnijih redaka u Riječi Božjoj je u Ivanu 4,14:

• A tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti. Štoviše, voda koju ću mu dati postat će u njemu izvorom one vode što struji u život vječni."
• "Ako je tko žedan, neka dođe k meni; i neka pije tko vjeruje u me. Kako veli Pismo: 'Iz njegove će nutrine poteći potoci žive vode'" (Iv 7,37-38).

Ova voda koja daje život bit će u njemu i izlijevat će se iz njega. Odakle? Iz njegove nutrine!

Dopustite mi pokazati vam, bez ikakve sjenke sumnje, da vam je sve što trebate u ovom životu već dano kad je Krist ušao u vas! On je u nama sa svom snagom za sve potrebe!

• "Njegova božanska snaga obdarila nas je svime što je potrebno za život i pobožnost, pravom spoznajom onoga koji nas je pozvao vlastitom slavom i moći" (2 Pt 1,3).
• "Da vam Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dadne duha mudrosti i otkrivenja, da ga upoznate" (Ef 1,17).
• "… koliko je u nama koji vjerujemo izvanredno velika njegova snaga koja odgovara djelotvornosti silne moći njegove" (Ef 1,19).
• "… neka vas osposobi za svaku vrstu dobra djela, da mognete izvršiti njegovu volju! Neka ostvari u nama ono što je pred njim ugodno po Isusu Kristu" (Heb 13,21).
• "(On) koji, prema snazi što silu svoju očituje u nama, može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti" (Ef 3,20).
• "Neka vam dadne, prema bogatstvu svoje slave, da se ojačate u snazi po njegovu Duhu u nutarnjega čovjeka" (Ef 3,16).
• "... (On) nas s njim i uskrisi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu" (Ef 2,6).
• "Ako zbilja u vama stanuje Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih, onaj koji uskrisi Krista Isusa od mrtvih oživit će i vaša smrtna tjelesa po svome Duhu koji stanuje u vama" (Rim 8,11).

Znam da je u meni velika sila koja se ne da opisati. Osjećam je. To je osjećaj da iz vas može izbiti eksplozija nečega velikog.

Znam da Duh sve zna i sve vidi i da on sam ima sve odgovore koji su mi potrebni. Znam da ne moram ići k čovjeku ili nekome izvan sebe. Znam da si moram sam pomoći. Svatko tko Krista naziva Gospodinom i vjeruje mu, ima u sebi Duha Svetoga koji će mu pomoći da mu život bude bogat i sretan.