ON POTPUNO RAZUMIJE

"Nemamo, naime, nekoga velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego jednoga koji je iskušan u svemu (kao i mi), samo što nije sagriješio. Dakle: pristupajmo s pouzdanjem k prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć" (Heb 4,13-16).

Nalazim veliku utjehu znajući da moj Spasitelj razumije moje osjećaje. On je povezan sa svima kroz što prolazim. On doista razumije svaki osjećaj i nikada me ne osuđuje za bolne napade neprijatelja. Umjesto toga, govori mi da ustrajem i da se ne bojim. Dopušta mi znati da je i on bio upoznat s takvim borbama. Zatim mi nudi milostivu audijenciju kod svoga prijestolja, s obećanjem milosti i milosrđa u vrijeme moje potrebe. Bez obzira jesu li naši negativni osjećaji rezultati fizičke ili duhovne borbe, naš Gospodin nudi utjehu i pomoć kad je najpotrebnija.

Što naš Gospodin pod time misli? On ohrabruje svu svoju dragu djecu da se prestanu izjedati kad su pod utjecajem negativnih misli. Ne optužujte se više zbog neuspjeha i slabosti. Očaj i strah mogu biti izazvani grijehom, ali ne uvijek. Dakle, nemojte jednostavno leći i to prihvatiti. Nemojte navečer otići u krevet dok se ne zatvorite nasamo s Gospodinom, dok se s pouzdanjem ne približite njegovu prijestolju i ne zatražite milost i pomoć koje je tako jasno obećao. Zahtijevajte milost, oproštenje i milosrđe da rasprše sve negativne osjećaje. To je Kristova formula, ne moja.

Zahtijevanjem pobjede, korištenjem autoriteta njegova imena, dolaženjem k njemu s vjerom da primite oproštenje i obećanja, otjerajte svoju oluju da biste ušli u stanje počinka. Neka Bog rasprši negativne osjećaje što je brže moguće.

"… strpljivo čekajući postiže obećanje" (Heb 6,15).

"… večer donese suze, a jutro klicanje" (Ps 30,6).

Leći i spavati možete s ovom molitvom na svojim usnama: "O, Gospodine, odbijam sve negativne osjećaje. Odričem ih se. Ne znam odakle i kako dolaze, ali sve ih predajem tebi. Daj mi novu sigurnost i oduzmi mi sav strah. Amen!"

"Budući da je sam trpio i bio kušan, može pomoći onima koji stoje u kušnji" (Heb 2,18).