NA TAJNOM MJESTU

Duh Sveti došao je k jednom pobožnom čovjeku koji je živio u Damasku, imenom Ananija, i uputio ga da ide do Judine kuće na Pravoj ulici, da položi ruke na Savla i vrati mu vid.

Dakako, Ananija je čuo za Savlovu reputaciju i shvatio da bi to moglo biti opasno. Međutim, evo kako je Duh Sveti preporučio Savla Ananiji: "On je upravo u molitvi" (Dj 9,11).

U biti je Gospodin rekao: "Ananija, naći ćeš ovoga čovjeka na koljenima. On zna da dolaziš. Zna čak i tvoje ime i zašto si poslan k njemu. On želi da mu se vrati vid.

Kad je Savao primio ovu unutarnju spoznaju? Kako je primio ovo viđenje, ovu čistu riječ od Boga? To je došlo kroz žarku molitvu i prošnju. Zapravo, vjerujem da riječi Duha upućene Ananiji otkrivaju što je pokrenulo srce Božje u vezi sa Savlom: "On je upravo u molitvi."

Savao je bio nasamo zatvoren s Bogom tri dana, odbijajući svu hranu i vodu. Sve što je želio bio je Gospodin. I tako je sve vrijeme bio na koljenima, moleći i tražeći Boga.

Dok sam rastao, moj me otac, propovjednik, učio: "Za čovjeka molitve Bog uvijek stvara put." U mom su životu bila razdoblja kad je Gospodin osigurao pouzdan dokaz toga. Bio sam pozvan propovijedati kad mi je bilo osam godina, kad je Duh Sveti sišao na mene. Plakao sam i molio vapeći: "Ispuni me, Gospodine Isuse!" Kasnije, kao tinejdžer, molio sam dok Duh božanskom snagom nije sišao na mene.

Kad sam bio mlad pastor, u meni se pojavila duboka glad tako da sam revno molio. Nešto mi je u mom srcu govorilo: "Postoji više u služenju Isusu od onoga što činim." I tako sam mjesece provodio na koljenima – povremeno satima vapeći i moleći – kad me konačno Gospodin pozvao da pođem u grad New York da služim bandama i ovisnicima o drogi.

Bio sam na koljenima i prije dvadeset godina kad sam sa suzama i glasnim jecanjima tražio Gospodina i on me pozvao da se vratim u New York i započnem crkvu na Times Squareu.

Ako sam ikada čuo riječ od Boga, ako sam ikada imao ikakvo otkrivenje Krista, ikakvu mjeru uma Kristova – to nije došlo kroz samo proučavanje Biblije. Došlo je kroz molitvu. Došlo je kroz traženje Boga na tajnom mjestu.