KLUB 7000

Ilija, onaj veliki prorok svetosti i pravednosti, obeshrabrio se moralnim srozavanjem koji je njegova nacija doživljavala i pobjegao je od prijetnji Izebele, pokvarene žene kralja Ahaba. Bog ga je našao sakrivenog u spilji na gori Horebu te ga pitao: "Ilija, što ovdje sakriven radiš?"

Ogorčen, odgovorio je: "Bože, gorljivo sam revnovao za tvoju slavu, ali tvoj narod je odbacio tvoju Riječ; tvoji su oltari srušeni; tvoji propovjednici su uništeni. Ja sam jedini ostao, a sad i mene traže da me dohvate."

Izvana gledano, Ilija je imao dobar argument. Vlada je bila najpokvarenija i najnasilnija u čitavoj njihovoj povijesti i društvo samo što se nije urušilo. Biblija kaže: "Ahab je podigao i Ašeru (pogansko svetište za užitak) i učinio druga zlodjela, i razljutio Jahvu, Boga Izraelova, više od svih kraljeva izraelskih koji bijahu prije njega (1 Kr 16,23). Vlada je zapravo silila naciju u idolopoklonstvo. Izebela, najpokvarenija kraljica koja je ikada dijelila prijestolje, bila je žena koja je mrzila Boga nastojeći ubiti svakog Jahvina sljedbenika.

Ilija je odlučio "izdržati do kraja". Ako i čitava nacija napusti Boga, on će ostati vjeran! Ali Bog nije namjeravao čestitati svom proroku koji se skrivao, jer u samom ton trenu Duh Sveti je djelovao u čitavoj zemlji. Elizej, Ilijin nasljednik, osjećao je prve dodire ruke Božje na sebi, a Jehu, snažan mlad revolucionar, željno je čekao da objavi rat pokvarenosti i bezbožnosti u zemlji. Na putu je bilo veliko moralno buđenje i ubrzo je Bog namjeravao baciti Izebelu psima te srušiti ove pokvarene vladare.

Bog je vrlo jasno obavijestio Iliju: "Imam sedam tisuća koji se nisu kompromitirali i predali pokvarenosti oko sebe. Oni nisu zavedeni – oni su moji!" Bog je pokušavao reći Iliji da on ima na ključnim položajima širom nacije postavljene svoje ljude, vjernike koji ponosno i vjerno stoje usprkos pokvarenosti oko sebe.

Bog me ohrabrio da otvorim oči i vidim veliki poziv svetih koji se upravo događa u ovom našem vlastitom vremenu. Bog je rekao Iliji: "Tisuće nisu savile svoja koljena." A ja vjerujem da nama govori: "Milijuni nisu savili svoja koljena!"

Slava neka je Bogu, mi nismo majušni ostatak! Mi smo krvlju oprano mnoštvo, vojska u svakoj sferi života koja nije savila koljena i kompromitirala se u ovom ludom vremenu. Sotona bi htio da narod Božji misli da se njihov broj brzo smanjuje; on želi da istinski vjernici misle da je većina već prebjegla u njegov tabor i da ih je strah natjerao da se sakriju. Ne vjerujte sotoninim lažima! Bog još uvijek radi i izlijeva svoga Svetog Duha privlačeći gladna srca k sebi!